Prechod na navigáciu Hlavné menu
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Gymnázia Angely Merici v Trnave

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Gymnázia Angely Merici v TrnaveVytlačiť
 

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok,

Uršulínska 3, 812 04 Bratislava

 

vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie riaditeľa

Gymnázia Angely Merici,

Hviezdoslavova 10,  917 01 Trnava

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru pre príslušný druh a stupeň školy v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie 1. atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osobitné podmienky:

 • predloženie písomne spracovaného návrhu koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 5 strán
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Vítané predpoklady:

 • znalosť  a orientácia v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve zariadenia s právnou subjektivitou a znalosť právnych predpisov z oblasti školstva
 • aktívna znalosť práce s PC
 • znalosť cudzieho svetového jazyka
 • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov
 • vyjadrenie správcu farnosti k osobe uchádzača

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:

1. vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
2. štruktúrovaný profesijný životopis
3. doklad  potvrdzujúci dĺžku odbornej pedagogickej praxe
4. fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
5. fotokópia o absolvovaní 1. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady
6. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
7. súpis prípadných realizovaných projektov
8. kópie certifikátov alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
9. súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania, ktorý je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášky s dokladmi treba doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie Gymnázium Angely Merici“ najneskôr do 11.6.2018 na adresu: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, 812 04 Bratislava. V prípade osobného doručenia prihlášky vyhlasovateľ určuje termín doručenia dňa 11.6. 2018 od 9.00 do 12.00 hodiny. Uchádzači, ktorí splnia uvedené podmienky, budú pozvaní vyhlasovateľom na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2018.

V prípade záujmu o získanie bližších informácií sa môžete kontaktovať na tel. čísle 0948 770 821.

 

V Bratislave dňa 7.5.2018

 

                                                                  Mgr. Dana Harmáčková, sr. Samuela, OSU
                                                                    provinciálna predstavená

 

 


 
 

 

Podporili nás nielen na P18

logo sedita_CMYK vektor_krivka-page-001.jpgĎakujeme Sedite, že aj tento rok, prispeli svojimi výrobkami na dobrú vec. Príďte aj vy na EXPO v rámci Národného stretnutia mládeže P18 a určite neobídete naprázdno. :)
 

Spomienka na S(U)DM 2016

IMG_0356.JPGJe priam neuveriteľné, že od Svetových (uršulínskych) dní mládeže v Poľsku už uplynuli takmer dva roky. Ďakujeme všetkým dobrodincom, sponzorom (pečivárne Sedita) za ich podporu, vďaka ktorej sme mohli prežiť spolu s našimi uršulínskymi žiakmi, priateľmi z celého sveta nádherný čas. Tu sú ich svedectvá.
 

ROZŠIRUJEME MATERSKÚ ŠKÔLKU V BRATISLAVE O 1 TRIEDU

deti.png začiatkom roka 2018 sme ako zriaďovateľ – uršulínky Rímskej únie urobili rozhodnutie o rozšírení materskej školy o 1 triedu – 20 detí od 1.9.2018, a to na ZŠ s MŠ sv. Uršule v Bratislave.
 

Sr. Stanislava Ernstová

Predložená štúdia chce pomôcť k nahliadnutiu a skúmaniu vybraných momentov zo života a diela sestry Stanislavy Ernstovej a objaviť v nich stopy Božieho milosrdenstva a lásky, ktoré ju pretvorili na dušu tak milú Bohu, Panne Márii a svätým, že ju budeme môcť, ako pevne dúfame, raz verejne uctievať ako blahoslavenú.
 

Uršulínky v dokumente RTVS 2

POZVANKA_MADONA_28_6_17 (1).pngTakmer 70-minútový dokument ponúka v známom historickom rámci zasadené neznáme príbehy o nadprirodzenej pomoci Loretánskej Panny Márie,  ktoré sa zachovali väčšinou v tradícii a v ústnom podaní. Niektoré z nich sú v tomto dokumente zverejnené po prvýkrát, ako príbeh o záchrane bratislavských uršulínok pred Turkami, ktorý tvorcovia objavili v kláštornej kronike.
 

Duchovná obnova pre dievčatá

plagat angela.jpg
 

Návšteva Generálnej matky

DSC_0769.jpg"Vytrvajte teda verne a s radosťou v začatom diele. Chráňte sa, hovorím, chráňte sa stratiť svoju horlivosť, lebo každý prísľub, ktorý vám dávam, splní sa v prehojnej miere. Teraz odchádzam. Vy zatiaľ pokračujte a robte to, čo máte robiť. Ale prv vás objímam a všetkým vám dávam bozk pokoja, vrúcne prosiac Boha, aby vás požehnal. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. (V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.)" Závet, Posledný odkaz sv. Angely V tomto duchu prišli medzi nás.
 

Duchovná obnova pre dievčatá - S Máriou

Od 13. do 15. novembra 2015 vám ponúkame zamyslieť sa nad životom Panny Márie a spolu s ňou sa modliť v Bratislavskom kláštore uršulínok.
 

Deň otvorených kláštorov v Trnave

DOK-page-001.jpgSRDEČNE VÁS VŠETKÝCH POZÝVAME K NÁM DOMOV=DO KLÁŠTORA..... Na obrázku čítajte čas kedy vás tam vpustíme!!!! NEBOJTE SA PUSTÍME VÁS AJ VON!!!
 

 

Svetové (uršulínske) dni mládeže

WYD_KRAKOW_2016_logo-255x276.jpgPRIDAJ SA K NÁM! Ako je už známe, v roku 2016 nás čaká veľká a jedinečná udalosť – Svetové dni mládeže (SDM), ktoré bude prežívať mládež z celého sveta v Krakove. V spojení s týmto jedinečným stretnutím Vás pozývame na Svetové uršulínske dni mládeže (SUDM), ktoré sa budú konať pred týmto medzinárodným stretnutím SDM a budú prepojené s Dňami v diecézach. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.
 

 

Deň otvorených kláštorov v Modre

Deň otvorených kláštorov v ModreViete, čo sestry raňajkujú? Kto porazí sestričky vo florbale? :)
 

Deň otvorených kláštorov v Bratislave

DOK BA.jpgSrdečne Vás pozývame na návštevu do nášho kláštora v Bratislave. Kedy: 27. júna 2015 (v sobotu) Kde: Uršulínska 3, Bratislava O koľkej: vstupy o: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 Program: prehliadka kostola a krypty prezentácia zo života sestier občerstvenie poobedný program ...
 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

podrobný kalendár


1760067

Úvodná stránka