Prechod na navigáciu Hlavné menu
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia

Apoštolské diela

Apoštolské poslanie sestier uršulínok na Slovensku

Svätá Angela hlásala evanjelium slovom a svedectvom svojho života a tak odpovedala na najzákladnejšiu potrebu každého človeka, potrebu Boha. Vedela podávať bohatstvá svojej viery a poskytovala útechu, rady a pokoj tým, ktorí ju o to žiadali.

 

 

Svojim dcéram neurčila konkrétnu formu apoštolátu,

 

 

 

ale pobádala ich, aby boli vnímavé na vnuknutia Ducha Svätého

a tak odpovedali na potreby čias.

 

Počas piatich storočí sa uršulínky snažili byť verné charizme svojej zakladateľky a Matky a celý ten čas mali účasť na výchovnom poslaní Cirkvi v jeho rozmanitých formách.

Postup vývinu škôl bol v uršulínskych kláštoroch skoro rovnaký. Sestry začínali so základnými školami, časom otvárali učiteľské ústavy, prípadne iné vyššie školy pre dievčatá. A všade viedli dievčatá k mravnému a intelektuálnemu zdokonaleniu. Boli priekopníčkami vo výchove ženskej mládeže. Vo všetkých svojich domoch poskytovali vyučovanie a pobyt chudobným žiačkam zadarmo. Uršulínky pracovali na rozšírení Božieho kráľovstva aj v iných oblastiach: podporovali chudobné kostoly a misie, organizovali ružencové spolky, mariánske kongregácie, Bratstvo Božského Srdca, stravovali a ubytovávali rozličné skupiny dievčat.

 V súčasnosti uršulínky na Slovensku pokračujú v tradícii Inštitútu. Vo vedomí, že katolícka škola má pre Cirkev osobitnú dôležitosť, hneď po páde totalitného režimu znovu otvorili školy a školské zariadenia v Bratislave a v Trnave, kde sa sestry svojou prácou a apoštolským úsilím v najrôznejších formách snažia ohlasovať Ježiša Krista. Vo výchovnom poslaní pokračujú v internátoch v Trnave a v Košiciach.

 

So všetkými uršulínskymi školy na svete sú spojené znakom Serviam a poslaním služby a výchovy k službe.


Viacej o školách a školských zaradeniach sa môžete dozvedieť priamo na ich stránkach

Materská škola sv. Uršule  v Bratislave na Nedbalovej ulici č.4

Základná školy sv. Uršule v Bratislave na Nedbalovej ulici č. 4
Školský klub detí pri ZŠSU
Školská jedáleň pri ZŠSU
www.zssvursule.sk

Gymnázium sv. Uršule na Nedbalovej ulici č. 6
www.gsurba.sk


Základná škola Angely Merici v Trnave na Halenárskej ulici č. 45
Školský klub detí pri ZŠAM
Školská jedáleň pri ZŠAM
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠAM
www.zsamtt.edupage.org

Gymnázium Angely Merici na Hviezdoslavovej ulici č. 10
Školský internát pri GAM
Školská jedáleň pri GAM
www.gamtt.edupage.org

Ubytovňa pre vysokoškoláčky v Košiciach

 

Rôznosť darov, ktorými Pán obdaroval jednotlivé sestry,

sa prejavuje aj v rôznorodosti foriem nášho apoštolátu.

 

 

Všetky sme spojené jedným povolaním horlivosti za Boha a za duše.

 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár


1881529

Úvodná stránka