Prechod na navigáciu Hlavné menu
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia

Dejiny Rímskej únie

Slovo „únia“ pochádza z latinského slova „únio“ a znamená zväz, združenie, spolok (najmä organizácii, inštitútov a pod.)
Únia našla miesto aj v Cirkvi. Počas stáročí vznikali pod charizmatickým vedením Ducha rozmanité formy spoločenstva. Duch Pána, ktorý zhromaždil prvých veriacich a stále volá Cirkev do jednej rodiny, volá a živí aj rehoľné rodiny, ktoré – ako po zemi rozptýlené spoločenstvá – majú byť zvlášť zrozumiteľnými znameniami hlbokej jednoty, oživujúcej Cirkev. Majú byť oporou v uskutočňovaní Božieho plánu.
Dcéry sv. Angely Merici túžili tiež po zjednotení a postupným vývojom vznikla Rímska Únia rádu sv. UršuleOvocím pomoci, ktorú poskytol kláštor v Blois ďalším dvom domov v Ríme a v Calvi, bol vznik únie Blois – Rím – Calvi. Táto Únia bola začiatkom nového úseku života uršulínok. Lev XII. prostredníctvom kardinála Satolliho vyzval všetky uršulínske kláštory, aby sa zjednotili.

Predstavené komunít, ktoré si priali úniu, boli pozvané do Ríma 15. novembra 1900. 28. novembra 1900 bola ústne schválená Rímska únia Rádu sv. Uršule Levom XIII. Vtedy sa začalo dielo organizácie.
Stanovy z roku 1903 ponechali uršulínskym kláštorom, po dlhé roky nezávislým, autonómiu domov a stabilitu sestier. Zároveň počet pridružení k Rímskej únii stále vzrastal.

 

 

 

 

 


 

Generálne Matky

Matka Marie de Saint - Julien Aubry (1900-1909)

Matka Marie de Saint - Julien Aubry (1900-1909)

Zakladateľka Rímskej únie a jej prvá generálna predstavená. Viedla ju 9 rokov so značnými ťažkosťami, ktoré sa týkali organizačných potrieb, žiadostí o pridruženie ďalších domov, riešenia otázky sestier vyhnaných z Francúzska, vážnych finančných problémov ...
Nakoniec sa cítila nútená podať demisiu. Utiahla sa do Calvi, kde žila ešte 4 roky v ústraní a tichosti, vo veľkých telesných i duchovných bolestiach, ktoré obetovala za Rímsku úniu, ktorej slúžila a ktorú milovala.
Zomrela vo veku 64 rokov. Jej telo bolo prevezené späť do Ríma a pochované na Campo Verano.


 

Matka Angele de Notre-Dame Lorenzutti (1910 - 1926)

Matka Angele de Notre-Dame Lorenzutti (1910 - 1926)

Pochádzala zo Slovinska. I ona zakúsila mnoho starostí, chudoby, zvlášť v období prvej svetovej vojny a po nej.
Zaviedla pravidelné duchovné cvičenia pre predstavené a 30- dňové duchovné cvičenia, v hrubých rysoch navrhla i tretiu probáciu.
Usilovala sa o to, aby sa v únii šírila láska, modlitba a apoštolská horlivosť založená na skutočnom úsilí o posväcovanie.


 

Matka Marie de St - Jean Martin (1926-1956)

Matka Marie de St - Jean Martin (1926-1956)

Francúzska, ktorá spravovala úniu neuveriteľných 33 rokov. Dokončila začaté úsilie Matky St-Julien o zjednotenie a centralizáciu Rímskej únie. Mala veľký vplyv na ducha inštitútu, dopomohla k jeho pokroku v každej oblasti:
- dosiahla tiež definitívne schválenie stanov
- zaviedla modlitbu breviára
- založila študijný dom pre formáciu uršulínok a učiteľov
- znovuobnovila slávnostné sľuby
- zaviedla tretiu probáciu
- napísala množstvo duchovných spisov:
Ježiš je naše všetko, Náš život milosti, Modlitba uršulínky, Duch svätej Angely ...
- za jej správy sa 29.9.1932 utvorila slovenská viceprovincia
Hoci aj ona mala svoje limity, istú neflexibilitu charakteru, v histórii Rímskej únie ostane ako výrazná osobnosť obdivuhodná pre svoju inteligenciu, bezúhonnosť, silnú vôľu a autentický duchovný život. Generácie uršulínok viedla k vernosti Cirkvi a k presvedčeniu, že Boh je zvrchovaný Pán, ktorý má právo vždy, od všetkých zasvätených žiadať každú obetu pre Ježiša Krista a jeho Kráľovstvo.


 

Matka Maria Felicia Pastoors (1959 - 1971)

Matka Maria Felicia Pastoors (1959 - 1971)

Pochádzala z Nemecka, no mala holandskú národnosť, spravovala úniu v čase prevratného obdobia 2. Vatikánskeho koncilu. Počas jej mandátu sa udiali tri významné udalosti:
- zrušilo sa delenie rehoľníc na materky a sororky
- v roku 1968 sa v Ríme uskutočnilo 1. stretnutie predstaviteliek všetkých vetiev meričiánskej rodiny
- v rokoch 1969- 1971 prebehla mimoriadna kapitula, ktorá:
- viedla k prechodu od uniformity k jednote v rozdielnosti
- zorganizovala spôsob podieľania sa na všetkých stupňoch správy.


 

Matka Mary Judith Mietzelfeld (1971-1983)

Matka Mary Judith Mietzelfeld (1971-1983)

Austrálčanka, ktorá sa zaslúžila o definitívnu podobu Stanov Rímskej únie, ktoré boli odsúhlasené 24 mája 1984


 

Matka Bernadette Joseph Berquer (1983-1995)

Matka Bernadette Joseph Berquer (1983-1995)

Francúzska


Obdobie správy týchto dvoch matiek sa vyznačuje prehĺbením pohľadu na dejiny a spiritualitu inštitútu.
Prejavuje sa tiež oveľa väčšia snaha o prežívanie spoločenstva a jednoty, na druhej strane sa tiež zdôrazňuje rozdielnosť v spôsobe života a apoštoláte.
Znížený počet povolaní v niektorých krajinách a výzvy Cirkvi k práci s chudobnými viedli k vytváraniu menej početných komunít, z ktorých niektoré žili priamo medzi chudobnými.
V školách sa zodpovedné úlohy zverili laikom a sestry sa angažovali vo formách školského apoštolátu v duchu vernosti charizme sv. Angely. O túto charizmu sa delili aj s laikmi, mužmi i ženami, čo viedlo k vzniku skupín pridružených laikov.


 

Matka Colette Lignon (1995-2007)

Matka Colette Lignon (1995-2007)

Pochádza tiež z Francúzska, podporovala vzájomnú spoluprácu a medzinárodnosť vďaka početným stretnutiam a výmenám.


 

Matka Cecilia Wang (2007 - )

Matka Cecilia Wang (2007 - )

Súčasná generálna predstavená pochádza z Taiwanu. Do svojej služby nastúpila v októbri r. 2007.


 

 

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár


1881552

Úvodná stránka