Prechod na navigáciu Hlavné menu
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia

Noviciát

Vstup do noviciátu


V krátkosti Vás prevedieme celým obradom vstupu do noviciátu.
 

Pred samotným obradom vstupu do noviciátu kňaz požehná habit, závoj, sviecu a agnusok pre nastávajúce novicky. Postulantky sprevádzané sestrami pristúpia pred oltár, kde začne obrad uvedenia do rehoľného života.

Po privítaní všetkých zhromaždených odovzdá provinciálna predstavená postulantkám sviecu so slovami:


Milá sestra, Kristus nech je tvojim svetlom,
aby si rástla v milosti a poznaní
a tak raz bola schopná celkom sa mu zasvätiť.

 

Postulantky na otázku, čo chcú a čo od sestier očakávajú, odpovedajú:

Túžim nasledovať Ježiša Krista. Myslím, že ma volá k rehoľnému životu v Inštitúte uršulínok Rímskej únie. Prišla som, aby som skúsila žiť tak ako vy. Učte ma poznávať Ježiša a to Ježiša Ukrižovaného, žiť čisto, chudobne a poslušne, vytrvať v modlitbe ako svätá Angela a verne slúžiť Cirkvi.  Učte ma žiť v duchu blahoslavenstiev, podľa vašich Stanov a podľa učenia svätej Angely. Naučte ma mať s vami jedno srdce a jednu dušu.  

Po týchto slovách sú postulantky prijaté do noviciátu, dostávajú habit, závoj a agnusok na znak toho, že sa chcú celkom zasvätiť Kristovi a obliecť si nového človeka.

Príchod nových noviciek, prvýkrát oblečených v rehoľnom rúchu je vždy chvíľou plnou napätia. Po lícach mnohých stekajú slzy radosti. Ale ešte sa všetko neskončilo. Aké meno dostanú? Kto bude ich rehoľným patrónom? K čomu ich Boh povoláva zmenou mena? 

 

Po obrade nasleduje zvyčajne svätá omša a radostné objatia sestrami, príbuznými a priateľmi. Rozlúčka s rodinou i sestrami komunity je naplnená nádejou, že nové novicky s Božou pomocou spoznajú počas noviciátu, či ich Boh skutočne volá k rehoľnému životu v tejto rehoľnej rodine a ak áno, zavŕšia svoju túžbu zasvätením sa.

 

Čo čaká naše novicky?

Noviciát je čas prebývania s Kristom, ale nie zastavením sa na ceste.

Počas noviciátu novicka získava novú skúsenosť života v Inštitúte, stvárňuje si jeho duchom myseľ i srdce a stále hlbšie poznáva svoje povolanie, motivácie i schopnosti.

Modlitba má v živote novicky prvé miesto. Rozjímanie je živené Božím slovom, komunitná modlitba sa vyjadruje živou liturgiou.

V čase tridsaťdňových duchovných cvičení novicka získava skúsenosť dlhšej modlitby, duchovného rozpoznávania a prehlbuje sa v láske k Ježišovi Kristovi, ktorému túži zasvätiť svoje panenstvo i celý svoj život.

Je to tiež i obdobie štúdia a radostného komunitného života v komunite noviciátu.

Obdobie noviciátu trvá dva roky, pričom v druhom roku novicka absolvuje apoštolskú prax v komunitách provincie.

Náš noviciát v súčasnosti je medzinárodný v Ríme, v generálnom dome. Jazykom komunikácie je angličtina.

 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár


1881544

Úvodná stránka