Prechod na navigáciu Hlavné menu
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia

Provincialát

Slovenská provincia Rímskej únie Rádu sv. Uršule

vznikla v roku 1933. V súčasnosti má šesť komunít so svojimi 75 členkami.

 

Všetky komunity tvoria komunitu provincie pod vedením provinciálnej predstavenej, ktorej sídlo je v Bratislave. Je spojivom medzi komunitami provincie a medzi provinciou a generálnou správou.


V úzkej spolupráci so svojimi radkyňami, provinciálnou ekonómkou a sekretárkou, vykonáva svoje poslanie, Je ním budovať spolu so všetkými sestrami provinciu zjednotenú v láske a službe Bohu, a schopnú plniť poslanie Inštitútu v Cirkvi.

 

Keďže každá členka provincie má zodpovednosť za jej budovanie, osobitné miesto v živote provincie majú celoprovinciálne stretnutia, ktoré majú formačný charakter, posilňujú jednotu medzi sestrami, podporujú rozvoj rehoľného života a apoštolátu v provincii.


 

Formačné stretnutie o charizme

Spoločné stretnutie

Spoločné stretnutie

Osobná úvaha

Osobná úvaha

bez názvu

 
 
bez názvu
Zdieľanie v trojici

Zdieľanie v trojici

bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
A teraz v štvorici

A teraz v štvorici


 

Sr. Veronika v Grezze

 

Sr. Veronika Hasíková strávila tri mesiace v Grezze, v dome sv. Angely. Tu prežila nezabudnuteľné chvíle v medzinárodnej komunite. So svojimi úvahami sa podelila s nami v nasledujúcom liste.

 

 

 

 

Drahé sestry,
s veľkou láskou Vás pozdravujem. Myslím na Vás všetky zvlášť dnes, keď slávime 109 rokov od založenia Rímskej únie. Uvedomujem si veľmi silno slovo – únia – skôr to chcem vyjadriť slovom unita alebo ešte lepšie insieme. Veľa sa nad tým v posledných dňoch zamýšľam. Čo to vlastne tá jednota je, a prečo bola taká drahá nasej Matke Angele? Sv. Pavol v liste Korinťanom píše o tajomnom Kristovom tele, a prirovnáva ho k jednote jednotlivých údov v ľudskom tele. Telo perfektne funguje, keď je medzi jednotlivými údmi súhra, keď každý úd vie, čo je jeho úloha a pracuje na tom, aby všetkým bolo dobre.


My sme tiež povolané žiť v spoločenstve a vytvárať túto jednotu. Ale veľmi si uvedomujem, že jednota je naozaj mimoriadny dar pre spoločenstvo, lebo len vtedy, keď používame dary, ktoré sme dostali od Pána pre budovanie spoločenstva, môžeme riešiť problémy. Lebo mať dary a užívať správne tieto dary sú dve veľmi rozdielne veci. Každá jedna sestra dostala dar – charizmu od Pána, a toto ma slúžiť na budovanie spoločenstva, tento dar je teda pre spoločenstvo, keď ho užívam pre iné veci (pre svoj prospech) už neslúži jednote.


Základom jednoty je teda Kristus – Kristov kríž. A akú komunitu a na akom základe chceme budovať, na kom chceme stavať, keď sme rozdelení – pýta sa sv. Pavol. Naše rozdiely prichádzajú od Pána, on nám dal rozdielne dary. Keď ich vložíme do komunity iba vtedy môžeme tvoriť opravdivú jednotu. My všetci sme služobníci Pána a nie otroci daru. V dare sa ukazuje Božia sila a v tom je pôvod daru. Keď dávam svoj dar iným, vtedy sú oni súčasťou mňa a takto sa nejako pomaly vytvára jednota. Záleží na každej jednej z nás, čí otvorím svoje dvere daru, ktorý mi ponuka spolusestra, alebo ich zatvorím. Láska je dar, ktorý je súčasťou, každého iného daru. Sú to drobné veci každodenného života. Naozaj nie sú iné kritéria pre budovanie jednoty ako Kristov kríž.

Iba rôznosť darov dovolí tvoriť jednotu.
Hľaďte na neho a budete žiariť.


Sr. Veronika OSU

 


 

Pracovné stretnutie v Chorvátsku

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Provinciálne stretnutia

Provinciálna konferencia 2009

Provinciálna konferencia 2009

Predstavovanie správy Modra

Predstavovanie správy Modra

Provinciálna konferencia 2009 v aule

Provinciálna konferencia 2009 v aule


 
 
Práca v skupine 1

Práca v skupine 1

Práca v skupine 2

Práca v skupine 2

Formačné stretnutie 2009

Formačné stretnutie 2009


 
 

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


1916082

Úvodná stránka