Krížová cesta odpustenia

1. zastavenie

Ježiš je odsúdený na smrť

Som dostatočne silná… Zvládnem to… Ani mi len neskús povedať, že sa potrebujem v niečom posunúť ďalej, niečo zmeniť…
Ako často sa snažím vytvoriť akýsi lepší obraz seba samej len preto, aby ma iní videli v lepšom svetle, aby mali o mne lepšiu mienku.

Ježiš, Ty si bol odsúdený, pretože si konal dobro, správne veci, plnil si Otcovu vôľu. Odpusť mi, prosím, keď mám strach spraviť chybu, keď robím veci len preto, aby som naplnila očakávania iných, keď odsudzujem iných len preto, že sú úspešní a darí sa im a ja nie som schopná prežívať tú radosť s nimi, ale závisť, žiarlivosť a súťaživosť sú vo mne silnejšie.

Obnov moje srdce, Ježišu!

2. zastavenie

Ježiš berie kríž na svoje plecia

Len aby ma to stálo čo najmenej… Prečo potrebujem zase robiť tieto veci ja? Ako často utekám od svojich denných povinností a hľadám pohodlnejšie riešenia… Ako často robím čokoľvek iné, len aby som nevidela, že prioritou v mojom živote je budovať vzťah s Ježišom, byť s Ním a prijímať denné kríže.

Ježiš, ty si nevzal na plecia svoj kríž, ale môj. Odpusť mi, že neprijímam tento kríž, že utekám od ťažkostí, odpusť mi, že sa sťažujem a porovnávam s druhými.

Obnov moje srdce, Ježišu!

3. zastavenie

Ježiš padá prvý raz pod krížom

Nový model telefónu… lepšia značka topánok… Je zľava? Kúpim to, aj keď to nie je potrebné… Chudoba – materiálna, duchovná… Ako často neprijímam to, čo mi je dané… Potrebujem byť niekým špeciálnym. Ako často nevnímam bohatstvo svojho života v modlitbe, vo vzťahoch, v zdieľaní sa…

Ježiš, Ty si padol prvý raz, vstal si a pokračoval si ďalej. Odpusť mi, prosím,  keď   svoje   pády   beriem   ako   niečo   samozrejmé, keď nerozlišujem, čo je dobré, správne a potrebné; keď sa zháňam za niečím výnimočným. Pomôž mi vážiť si a byť vďačnou za každú maličkosť, ktorou mi preukazuješ svoju nekonečnú lásku.

Obnov moje srdce, Ježišu!

4. zastavenie

Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Budem robiť čokoľvek, len aby som sa nemusela stretnúť s týmto človekom… Akcia… Akcia… Akcia… Len aby som nemusela byť tam, kde mám… Častokrát hľadám podporu, pochopenie, povzbudenie mimo vlastnej komunity, rodiny, spoločenstva. Zdanlivo mám veľa priateľov, ale… Častokrát mi chýbajú akési hranice vo vzťahoch a môže sa stať, že tak ako u viacerých ľudí – moje vzťahy sú len o prázdnych slovách.

Ježiš, Ty si stretol Máriu, Tvoju Matku a ona stála pri Tebe v tých najťažších chvíľach, v najťažších chvíľach pre vás oboch. Odpusť mi, prosím, keď nechcem riešiť problémy vo vzťahoch, keď sa radšej skrývam dokonca aj sama pred sebou namiesto toho, aby som prišla za niekým a snažila sa nájsť riešenie, odpusť mi, že niekedy žijem priateľstvo len vtedy, keď je všetko v poriadku.

Obnov moje srdce, Ježišu!

5. zastavenie

Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

Nevidím… Nepočujem… Nepoviem … Ja sama… Individualizmus – čím ďalej tým viac tento štýl nebezpečne vstupuje aj do nášho života a ovplyvňuje kvalitu našich vzťahov. Utekám zo spoločných vecí, zo spolupráce. Neschopnosť načúvať jedna druhej, hľadanie vlastnej sebarealizácie.

Ježiš, Ty, Boh, si dovolil Šimonovi, aby Ti pomohol. Odpusť mi, prosím, keď kvôli mojej pýche nie som schopná poprosiť o pomoc, keď zatváram oči, uši, srdce pred potrebami druhých, keď nemám úctu a rešpekt k druhým, keď tých, ktorí sú slabí, ešte viac ponižujem. Pomôž mi otvoriť si srdce pre potreby tých, ktorí sú v mojom okolí.

Obnov moje srdce, Ježišu!

6. zastavenie

Veronika podáva Ježišovi šatku

Len aby si ma nikto nevšimol… Len zostať neviditeľnou medzi ostatnými… Ako často len nasledujem dav? Ako často mám vystúpiť z tohto davu a ísť proti prúdu, byť znakom protirečenia. Ako často sedím v tichosti a len sa prizerám nespravodlivosti, ktorá sa deje. 

Ježiš, Veronika mala odvahu vystúpiť z davu a urobiť tak neuveriteľný akt lásky. Odpusť mi, prosím, keď som ticho namiesto toho, aby som povedala pravdu, keď nestojím pevne na skutočných hodnotách, pomôž mi budovať vo vzťahoch atmosféru pokoja, pravdy a zdravých/správnych postojov.

Obnov moje srdce, Ježišu!

7. zastavenie

Ježiš padá druhý raz pod krížom

Nepotrebujem sa na to spýtať, je to normálne. Aj tak viem, čo je pre mňa najlepšie. Poslušnosť – štýl, ktorý sa v dnešnom svete nenosí. Konám z jedného extrému do druhého. Som úplne nezávislá alebo až tak závislá, že nie som schopná rozhodnúť sa ani v dennodenných záležitostiach a radšej nechám rozhodnutie na druhých. Ako často zneužívam dokonca akúsi moc, keď príliš kontrolujem druhých, ich rozhodnutia… Ako často mám tisícky argumentov, len aby sa veci diali podľa mojich predstáv.

Ježiš, odpusť mi, prosím, keď chcem byť pánom sebe samej, keď nerešpektujem druhých, keď porušujem pravidlá, ktoré sú mi dané na pomoc. Daj mi srdce pokorné, ktoré bude po páde schopné vstať.

Obnov moje srdce, Ježišu!

8. zastavenie

Ježiš stretá plačúce ženy

“Ďakujem Ti, že nie som ako tento mýtnik.” Ako často hovorím – ďakujem, že nie som ako tento človek. Vidím chyby druhých, dokonca niekedy, akoby som čakala na chybu druhého a odsúdenie vstupuje do mojej mysle. Namiesto toho, aby som hľadela na seba, pozerám na druhých a keď spravia chybu, som “pripravená” ešte ich aj svojím postojom utvrdiť v tom, že sú neschopní. Namiesto podpory a povzbudenia, ich ešte viac zatlačím na dno.

Ježiš, odpusť mi, prosím, keď čakám na chyby iných, keď komentujem druhých a hovorím, čo by mali/nemali robiť. Pomôž mi v prvom rade napomenúť seba samú a druhým pomôcť s láskou.

Obnov moje srdce, Ježišu!

9. zastavenie

Ježiš padá tretí raz pod krížom

Examén… Spytovanie svedomia… upriamiť sa na podstatné veci… Poznať a žiť svoje priority… Čistota – srdca, tela, mysle. Ako ľahko je padnúť, ako ťažko je vstať. Moje srdce a myseľ sú častokrát preplnené všeličím možným a nevnímam,  čo   sa   v skutočnosti  so   mnou  deje.   Ohováranie, sťažovanie sa, domýšľavosť, dokonca aj vzťahy poza hranice.

Ježiš, odpusť mi, prosím, keď nevenujem dostatočný čas tak podstatnej modlitbe, akou je Examén, keď nereflektujem veci, aby som si spravila poriadok vo svojom srdci, a tak zaneprázdnená všetkým možným, oveľa ľahšie a častejšie padám v čistote srdca, tela, ducha. Pomôž mi byť vnímavou a pozornou na i čo len najmenšie veci, ktoré neprinášajú pokoj, dobro a budovanie.

Obnov moje srdce, Ježišu!

10. zastavenie

Ježiša zvliekajú zo šiat

Nespravila som nič také, aby som musela prosiť o odpustenie. Pokora a odpustenie – tak dôležité a tak náročné ich žiť.

Ježišu, vyzliekli Ťa zo šiat a bol si tam dokonca bez akejkoľvek ľudskej dôstojnosti. Dal si mi taký silný príklad úplnej vydanosti. Odpusť mi, prosím, keď nie som schopná prísť a prosiť o odpustenie, keď mi chýba pokora, keď sa bojím ukázať svoju krehkosť a zraniteľnosť a mám strach byť taká, aká som. Pomôž mi ísť hlbšie a rásť v pokore, ktorá je tak dôležitou vo vzťahoch. Pomôž mi stávať sa slúžiacou iným a vnímať silu odpustenia.

Obnov moje srdce, Ježišu!

11. zastavenie

Ježiša pribíjajú na kríž

Modlitba… Potrebujem sa modliť… Nie, nepotrebujem… Modlitba je záležitosťou srdca, nie príkazu, či toho, čo mám alebo nemám. Ako často budem robiť iné veci? Ale kvôli čomu, komu som tu? Čo je skutočnou prioritou môjho života? Čo sa to deje, keď žijem len rutinne, bez akejkoľvek iskry?

Ježiš, odpusť mi, prosím, keď nie si na prvom mieste v mojom živote, keď nemám čas sa s Tebou rozprávať, keď nemám čas modliť sa. Pomôž mi vidieť a porozumieť, že bez Teba som nikým, že Ty si jedinou túžbou a pokladom môjho srdca.

Obnov moje srdce, Ježišu!

12. zastavenie

Ježiš na kríži zomiera

Vernosť, vytrvalosť… strácanie nádeje, odvahy, vôle, vzdávanie sa, rezignácia…. Vytrvať vo vernosti vyžaduje vernosť aj v najmenších záležitostiach každodenného života. Ako často som znechutená, vzdávam sa, rezignujem, som bez iskry… koľkí z nás, po “malých rezignáciách” nakoniec vzdajú zmysel života a iba akosi „prežívajú“? Úprimne, stáva sa, že keď vidím niekoho prechádzať krízou či náročným obdobím, namiesto toho, aby som ho povzbudila, ešte mu viac pridám a obzvlášť, ak mi nie je blízky. Akým som príkladom pre svojich najbližších, pre druhých? Ako som schopná byť vnímavá pre druhých a cítiť, že sa čosi deje? Byť akýmsi hoc tichým spoločníkom na ceste, a tak pomôcť prekonať ťažkosti a výzvy a zostať vernou…

Ježiš, Ty si zostal verný vôli Otca až do samého konca, odpusť mi, prosím, keď nevynakladám dostatočnú snahu zostať vernou, keď odrádzam, či dokonca pohoršujem druhých svojím vlastným správaním a reakciami. Pomôž mi nasledovať tvoj príklad vernosti aj napriek krížom.

Obnov moje srdce, Ježišu!

13. zastavenie

Ježiša skladajú z kríža

Iba tento posledný kúsok si vezmem a už stačí… ešte jeden pohárik… už iba tento profil na sociálnej sieti pozriem a už končím… ešte tento hovor vybavím… Závislosť – pomaly, neviditeľne, nebezpečne – zlodej mojej slobody… Internet, jedlo, materiálne veci, telefón, čas – stávam sa závislou. 

Ježiš, sňali ťa dole z kríža a vložili do náručia Matky. Odpusť mi, prosím, keď častokrát, možno i nevedome, pribíjam seba a držím sa na kríži závislostí. Keď nevidím, že potrebujem pomoc, keď sa všetko zdá relatívne v poriadku, hoc to tak v skutočnosti nie je. Pomôž mi byť v dôležitých okamihoch viac radikálnou, poznať hranice, povedať nie, pomôž mi viac si vážiť skutočný dar slobody.

Obnov moje srdce, Ježišu!

14. zastavenie

Ježiša vkladajú do hrobu

Ticho… ale nie vtedy, keď je čas hovoriť, zdieľať sa…

Ježiš, pochovali ťa v hrobe Jozefa Arimatejského… dokonca ani len hrob si nemal svoj. Nenechal si si nič pre seba. Odpusť mi, prosím, keď moja sebeckosť a egoizmus sú tak veľmi zamerané na seba samú, keď nezdieľam svoj život, skúsenosti, modlitbu s druhými; keď som pyšná, či tvrdohlavá a uzatvorená pred ostatnými, keď sa cítim nedostatočne “vhodná” sa zdieľať so svojím životom, skúsenosťami, postrehmi, návrhmi… Pomôž mi, prosím, rozšíriť si srdce, aby sme boli schopné sa vzájomne obohacovať zdieľaním svojich životov.

Obnov moje srdce, Ježišu!

Ilustrácie: Sieger Köder
Text: Sr. Damiána Lužná, OSU
© Rím, marec 2017

Krížovú cestu si môžete stiahnuť aj tu: obnov moje srdce

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Každodennosť so sv. Angelou

Cez víkend 24. – 26. septembra sme prežili duchovnú obnovu s témou Každodennosťou ku svätosti so sv. Angelou Merici.
Duchovnou obnovou nás sprevádzala naša zakladateľka svätá Angela.
Hľadali sme, ako žiť vzťah s Bohom a rásť vo svätosti v našej každodennosti.

Čítať viac »

Komunitné dni – viac ako teambuilding?

Koniec prázdnin sa v našich komunitách nesie v spoločnom duchu. Spoločne, ako celá provincia a zároveň jednotlivo, ako komunity hodnotíme uplynulý školský rok a plánujeme nasledujúci. Ten čas nazývame komunitnými dňami.

Čítať viac »

Každodennosťou k svätosti so sv. Angelou Merici

Možno premýšľaš nad tým, ako to tí svätí dokázali, že sú svätí… možno premýšľaš nad tým, ako v spleti svojich každodenných povinností plniť vôľu Najvyššieho… Tak sa pridaj k nám na duchovnú obnovu – Každodennosťou k svätosti so sv. Angelou Merici!

Čítať viac »

Webinár Kam kráčam 2?

Odpoveď na otázku Kam kráčam? budeme hľadať spoločne s dievčatami a mladými ženami na webinár o rozlišovaní v živote a vo voľbe povolania. Stretávať sa budeme každý druhý piatok od 17. septembra 2021 do 7. januára 2022.

Čítať viac »

Webinár Kam kráčam?

So sestrami uršulínkami to bolo duchovné, ale pri zemi. Cez internet, ale na jednej vlne. Na vážne témy, ale s humorom.
Aj takúto spätnú väzbu sme dostali na záver webináru o rozlišovaní povolania. Viac sa o webinári dozviete v článku.

Čítať viac »

Sestra Jana Pavla, OSU: Vnímajme jedinečnosť svojho duchovného života

Možno aj vy rozmýšľate, či k vám Boh naozaj hovorí. Možno máte pochybnosti o tom, či vás volá k rehoľnému životu. Stále čakáte na chvíľu, keď sa s vami zatrasie zem? Podobné pocity zažívala aj sestra Jana Pavla, OSU, ktorá pôsobí aj ako učiteľka na Spojenej škole sv. Uršule v Bratislave. Rozprávali sme sa s ňou o jej povolaní, o tom, ako porovnávanie sa s druhými spôsobilo ťažkosti v jej duchovnom živote, ale aj o tom, prečo je dôležité, aby sa študenti v škole naučili viac, ako len učivo.

Čítať viac »

ZŠ Angely Merici na rádiu Lumen

V stredu 7. apríla 2021 bola v katolíckom Rádiu Lumen odvysielaná relácia Lupa, v ktorej bola predstavená naša Základná škola s materskou školou Angely Merici v Trnave. Do prípravy tejto relácie sa zapojili pedagogickí zamestnanci školy, sestry uršulínky, otec František Fedorišin , rodičia našich žiakov i samotní žiaci.

Čítať viac »

Krížová cesta so sv. Angelou Merici

Úryvky zo života sv. Angely sú prevzaté z knihy Proti vetru pod vánkom Ducha.
Text a spracovanie: Sr. Damiána Lužná, OSU
Obrazová príloha:
Paolo Orlando: Ikona Ukrižovania (Le Grezze)
Maľby: Andrea Škrabáková
Trnava, 2021

Čítať viac »

Víkend so sv. Angelou

Túžba nás, sestier, vnikať ešte hlbšie do charizmy, ktorú nám zanechala naša zakladateľka svätá Angela Merici, vyústila do spoločnej duchovnej duchovnej obnovy. Uskutočnila sa v dňoch 6.-7. marca online formou.

Čítať viac »

Niečo z histórie

Cicero raz povedal, že história je učiteľkou života. Povzbudené jeho odkazom, ponúkame vám pár kamienkov z pestrej mozaiky našich dejín. V bratislavskej kronike sme našli záznamy, ktoré zachytávajú obdobie veľmi blízke tomu súčasnému.

Čítať viac »

Kam kráčam?

Odpoveď na otázku Kam kráčam? budeme hľadať spoločne s dievčatami a mladými ženami na webinár o rozlišovaní v živote a vo voľbe povolania. Stretávať sa budeme každý druhý piatok od 12. marca do 18. júna 2021.

Čítať viac »

Deň zasvätených

Na Deň zasvätených, 2.2. 2021, sme sa stretli v online priestore s devätnástimi mladými ženami vo veku 16 až 32 rokov, ktoré sa chceli viac dozvedieť o rehoľnom živote.

Čítať viac »

SERVIAM v Trnave

V článku „Serviam ako životný štýl“ ste sa mohli dočítať, že naša sestra Damiána sa na začiatku novembra zúčastnila ako dobrovoľníčka na prvom celoplošnom testovaní. V januári sme sa podobne zapojili do skríningového testovania, konkrétne sr. Mária Rita, sr. Marianna a ja (sr. Mária). Zapojili aj naši dospelí žiaci z Gymnázia Angely Merici.

Čítať viac »

Jerusalema challenge

Naše zapojenie sa do Jerusalema challenge je príbeh o tom, ako malá iskrička zapálila oheň radosti.

Naša sestra Marianka je pre nás veľkým darom. Je plná úprimnej radosti a nadšenia. Takto nás inšpirovala aj počas týchto vianočných sviatkov, aby sme sa naučili tanec na pieseň Jeruzalema, ktorá hovorí o tom, že náš domov nie je tu na zemi, ale v nebeskom Jeruzaleme.

Čítať viac »

Volám ťa po mene

Nepremeškaj jedinečnú príležitosť! Online rozlišovačka so sestrami uršulínkami pri príležitosti Dňa zasvätených. Info na plagáte, prihlásiť sa môžeš do utorka 2.2.2021 do 12.00 hod. na tomto linku https://forms.gle/dQr2rFZtvaAW3qRq6. Tešíme sa na Teba!

Čítať viac »

Nepremeškajte!

Sme rady, že túto skúsenosť prostredníctvom Katechéz Dobrého pastiera môžeme ponúknuť rodičom pre ich deti vo veku od 3-6 rokov už aj v Košiciach.

Čítať viac »

Zakončenie novény

Milí naši, v týchto dňoch ste sa vy, naše deti zo škôl, učitelia, naši priatelia, známi, príbuzní a možno okolo náhodní surfujúci, spolu s nami zamýšľali a vnárali do výziev sv. Angely, našej zakladateľky. Boli sme volaní k radosti z Božieho stvorenia alebo k utešovaniu druhých, či k modlitbe za duchovné povolania.

Čítať viac »

COOLTURA

Keď v januári 2019 vznikla u našich študentov na Gymnáziu Angely Merici myšlienka vytvoriť neformálny priestor, kde budú môcť stráviť plnohodne čas, zdalo sa to len ako krásny, ale nerealizovateľný sen – kde vziať priestor a nehovoriac už o financiách a čase. Táto túžba v nás však postupne rástla, a keď sme v októbri 2019 našli otvorený grant Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá by naše túžby vedela pokryť, na poslednú chvíľu sme sa zapojili do tejto výzvy.

Čítať viac »

Novéna k sv. Angele

Tento rok bude deviatnik spočívať v konkrétnej myšlienke sv. Angely a vo výzve, do ktorej nás svätá Angela pozýva. Keďže to bola žena hlbokej kontemplácia, pozornosti na Božie znamenia a najmä práce na sebe samej a vzťahoch k druhým, naša novéna bude zameraná na aplikáciu Angeliných myšlienok do nášho každodenného života.

Čítať viac »

Obnova Sľubov sr. Sáry

“Už v matkinom lone som si ťa vyvolil.” 8.12. 2020 – nádherná slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a obnova sľubov sr. Sáry. Tri sľuby – čistoty, chudoby a poslušnosti. Tak známe a tak tajomné. O čom sú? Alebo o kom?

Čítať viac »

Batôžkový projekt

Spolu so žiakmi, učiteľmi a rodičmi zo ZŠ s MŠ Angely Merici sme sa počas adventu zapojili do Batôžkového projektu.

Hlavným cieľom Batôžkového projektu je poskytovanie školských pomôcok deťom v školách podporovaných dobrovoľníckou organizáciou Mary’s Meals.

Čítať viac »