Krížová cesta odpustenia

1. zastavenie

Ježiš je odsúdený na smrť

Som dostatočne silná… Zvládnem to… Ani mi len neskús povedať, že sa potrebujem v niečom posunúť ďalej, niečo zmeniť…
Ako často sa snažím vytvoriť akýsi lepší obraz seba samej len preto, aby ma iní videli v lepšom svetle, aby mali o mne lepšiu mienku.

Ježiš, Ty si bol odsúdený, pretože si konal dobro, správne veci, plnil si Otcovu vôľu. Odpusť mi, prosím, keď mám strach spraviť chybu, keď robím veci len preto, aby som naplnila očakávania iných, keď odsudzujem iných len preto, že sú úspešní a darí sa im a ja nie som schopná prežívať tú radosť s nimi, ale závisť, žiarlivosť a súťaživosť sú vo mne silnejšie.

Obnov moje srdce, Ježišu!

2. zastavenie

Ježiš berie kríž na svoje plecia

Len aby ma to stálo čo najmenej… Prečo potrebujem zase robiť tieto veci ja? Ako často utekám od svojich denných povinností a hľadám pohodlnejšie riešenia… Ako často robím čokoľvek iné, len aby som nevidela, že prioritou v mojom živote je budovať vzťah s Ježišom, byť s Ním a prijímať denné kríže.

Ježiš, ty si nevzal na plecia svoj kríž, ale môj. Odpusť mi, že neprijímam tento kríž, že utekám od ťažkostí, odpusť mi, že sa sťažujem a porovnávam s druhými.

Obnov moje srdce, Ježišu!

3. zastavenie

Ježiš padá prvý raz pod krížom

Nový model telefónu… lepšia značka topánok… Je zľava? Kúpim to, aj keď to nie je potrebné… Chudoba – materiálna, duchovná… Ako často neprijímam to, čo mi je dané… Potrebujem byť niekým špeciálnym. Ako často nevnímam bohatstvo svojho života v modlitbe, vo vzťahoch, v zdieľaní sa…

Ježiš, Ty si padol prvý raz, vstal si a pokračoval si ďalej. Odpusť mi, prosím,  keď   svoje   pády   beriem   ako   niečo   samozrejmé, keď nerozlišujem, čo je dobré, správne a potrebné; keď sa zháňam za niečím výnimočným. Pomôž mi vážiť si a byť vďačnou za každú maličkosť, ktorou mi preukazuješ svoju nekonečnú lásku.

Obnov moje srdce, Ježišu!

4. zastavenie

Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Budem robiť čokoľvek, len aby som sa nemusela stretnúť s týmto človekom… Akcia… Akcia… Akcia… Len aby som nemusela byť tam, kde mám… Častokrát hľadám podporu, pochopenie, povzbudenie mimo vlastnej komunity, rodiny, spoločenstva. Zdanlivo mám veľa priateľov, ale… Častokrát mi chýbajú akési hranice vo vzťahoch a môže sa stať, že tak ako u viacerých ľudí – moje vzťahy sú len o prázdnych slovách.

Ježiš, Ty si stretol Máriu, Tvoju Matku a ona stála pri Tebe v tých najťažších chvíľach, v najťažších chvíľach pre vás oboch. Odpusť mi, prosím, keď nechcem riešiť problémy vo vzťahoch, keď sa radšej skrývam dokonca aj sama pred sebou namiesto toho, aby som prišla za niekým a snažila sa nájsť riešenie, odpusť mi, že niekedy žijem priateľstvo len vtedy, keď je všetko v poriadku.

Obnov moje srdce, Ježišu!

5. zastavenie

Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

Nevidím… Nepočujem… Nepoviem … Ja sama… Individualizmus – čím ďalej tým viac tento štýl nebezpečne vstupuje aj do nášho života a ovplyvňuje kvalitu našich vzťahov. Utekám zo spoločných vecí, zo spolupráce. Neschopnosť načúvať jedna druhej, hľadanie vlastnej sebarealizácie.

Ježiš, Ty, Boh, si dovolil Šimonovi, aby Ti pomohol. Odpusť mi, prosím, keď kvôli mojej pýche nie som schopná poprosiť o pomoc, keď zatváram oči, uši, srdce pred potrebami druhých, keď nemám úctu a rešpekt k druhým, keď tých, ktorí sú slabí, ešte viac ponižujem. Pomôž mi otvoriť si srdce pre potreby tých, ktorí sú v mojom okolí.

Obnov moje srdce, Ježišu!

6. zastavenie

Veronika podáva Ježišovi šatku

Len aby si ma nikto nevšimol… Len zostať neviditeľnou medzi ostatnými… Ako často len nasledujem dav? Ako často mám vystúpiť z tohto davu a ísť proti prúdu, byť znakom protirečenia. Ako často sedím v tichosti a len sa prizerám nespravodlivosti, ktorá sa deje. 

Ježiš, Veronika mala odvahu vystúpiť z davu a urobiť tak neuveriteľný akt lásky. Odpusť mi, prosím, keď som ticho namiesto toho, aby som povedala pravdu, keď nestojím pevne na skutočných hodnotách, pomôž mi budovať vo vzťahoch atmosféru pokoja, pravdy a zdravých/správnych postojov.

Obnov moje srdce, Ježišu!

7. zastavenie

Ježiš padá druhý raz pod krížom

Nepotrebujem sa na to spýtať, je to normálne. Aj tak viem, čo je pre mňa najlepšie. Poslušnosť – štýl, ktorý sa v dnešnom svete nenosí. Konám z jedného extrému do druhého. Som úplne nezávislá alebo až tak závislá, že nie som schopná rozhodnúť sa ani v dennodenných záležitostiach a radšej nechám rozhodnutie na druhých. Ako často zneužívam dokonca akúsi moc, keď príliš kontrolujem druhých, ich rozhodnutia… Ako často mám tisícky argumentov, len aby sa veci diali podľa mojich predstáv.

Ježiš, odpusť mi, prosím, keď chcem byť pánom sebe samej, keď nerešpektujem druhých, keď porušujem pravidlá, ktoré sú mi dané na pomoc. Daj mi srdce pokorné, ktoré bude po páde schopné vstať.

Obnov moje srdce, Ježišu!

8. zastavenie

Ježiš stretá plačúce ženy

“Ďakujem Ti, že nie som ako tento mýtnik.” Ako často hovorím – ďakujem, že nie som ako tento človek. Vidím chyby druhých, dokonca niekedy, akoby som čakala na chybu druhého a odsúdenie vstupuje do mojej mysle. Namiesto toho, aby som hľadela na seba, pozerám na druhých a keď spravia chybu, som “pripravená” ešte ich aj svojím postojom utvrdiť v tom, že sú neschopní. Namiesto podpory a povzbudenia, ich ešte viac zatlačím na dno.

Ježiš, odpusť mi, prosím, keď čakám na chyby iných, keď komentujem druhých a hovorím, čo by mali/nemali robiť. Pomôž mi v prvom rade napomenúť seba samú a druhým pomôcť s láskou.

Obnov moje srdce, Ježišu!

9. zastavenie

Ježiš padá tretí raz pod krížom

Examén… Spytovanie svedomia… upriamiť sa na podstatné veci… Poznať a žiť svoje priority… Čistota – srdca, tela, mysle. Ako ľahko je padnúť, ako ťažko je vstať. Moje srdce a myseľ sú častokrát preplnené všeličím možným a nevnímam,  čo   sa   v skutočnosti  so   mnou  deje.   Ohováranie, sťažovanie sa, domýšľavosť, dokonca aj vzťahy poza hranice.

Ježiš, odpusť mi, prosím, keď nevenujem dostatočný čas tak podstatnej modlitbe, akou je Examén, keď nereflektujem veci, aby som si spravila poriadok vo svojom srdci, a tak zaneprázdnená všetkým možným, oveľa ľahšie a častejšie padám v čistote srdca, tela, ducha. Pomôž mi byť vnímavou a pozornou na i čo len najmenšie veci, ktoré neprinášajú pokoj, dobro a budovanie.

Obnov moje srdce, Ježišu!

10. zastavenie

Ježiša zvliekajú zo šiat

Nespravila som nič také, aby som musela prosiť o odpustenie. Pokora a odpustenie – tak dôležité a tak náročné ich žiť.

Ježišu, vyzliekli Ťa zo šiat a bol si tam dokonca bez akejkoľvek ľudskej dôstojnosti. Dal si mi taký silný príklad úplnej vydanosti. Odpusť mi, prosím, keď nie som schopná prísť a prosiť o odpustenie, keď mi chýba pokora, keď sa bojím ukázať svoju krehkosť a zraniteľnosť a mám strach byť taká, aká som. Pomôž mi ísť hlbšie a rásť v pokore, ktorá je tak dôležitou vo vzťahoch. Pomôž mi stávať sa slúžiacou iným a vnímať silu odpustenia.

Obnov moje srdce, Ježišu!

11. zastavenie

Ježiša pribíjajú na kríž

Modlitba… Potrebujem sa modliť… Nie, nepotrebujem… Modlitba je záležitosťou srdca, nie príkazu, či toho, čo mám alebo nemám. Ako často budem robiť iné veci? Ale kvôli čomu, komu som tu? Čo je skutočnou prioritou môjho života? Čo sa to deje, keď žijem len rutinne, bez akejkoľvek iskry?

Ježiš, odpusť mi, prosím, keď nie si na prvom mieste v mojom živote, keď nemám čas sa s Tebou rozprávať, keď nemám čas modliť sa. Pomôž mi vidieť a porozumieť, že bez Teba som nikým, že Ty si jedinou túžbou a pokladom môjho srdca.

Obnov moje srdce, Ježišu!

12. zastavenie

Ježiš na kríži zomiera

Vernosť, vytrvalosť… strácanie nádeje, odvahy, vôle, vzdávanie sa, rezignácia…. Vytrvať vo vernosti vyžaduje vernosť aj v najmenších záležitostiach každodenného života. Ako často som znechutená, vzdávam sa, rezignujem, som bez iskry… koľkí z nás, po “malých rezignáciách” nakoniec vzdajú zmysel života a iba akosi „prežívajú“? Úprimne, stáva sa, že keď vidím niekoho prechádzať krízou či náročným obdobím, namiesto toho, aby som ho povzbudila, ešte mu viac pridám a obzvlášť, ak mi nie je blízky. Akým som príkladom pre svojich najbližších, pre druhých? Ako som schopná byť vnímavá pre druhých a cítiť, že sa čosi deje? Byť akýmsi hoc tichým spoločníkom na ceste, a tak pomôcť prekonať ťažkosti a výzvy a zostať vernou…

Ježiš, Ty si zostal verný vôli Otca až do samého konca, odpusť mi, prosím, keď nevynakladám dostatočnú snahu zostať vernou, keď odrádzam, či dokonca pohoršujem druhých svojím vlastným správaním a reakciami. Pomôž mi nasledovať tvoj príklad vernosti aj napriek krížom.

Obnov moje srdce, Ježišu!

13. zastavenie

Ježiša skladajú z kríža

Iba tento posledný kúsok si vezmem a už stačí… ešte jeden pohárik… už iba tento profil na sociálnej sieti pozriem a už končím… ešte tento hovor vybavím… Závislosť – pomaly, neviditeľne, nebezpečne – zlodej mojej slobody… Internet, jedlo, materiálne veci, telefón, čas – stávam sa závislou. 

Ježiš, sňali ťa dole z kríža a vložili do náručia Matky. Odpusť mi, prosím, keď častokrát, možno i nevedome, pribíjam seba a držím sa na kríži závislostí. Keď nevidím, že potrebujem pomoc, keď sa všetko zdá relatívne v poriadku, hoc to tak v skutočnosti nie je. Pomôž mi byť v dôležitých okamihoch viac radikálnou, poznať hranice, povedať nie, pomôž mi viac si vážiť skutočný dar slobody.

Obnov moje srdce, Ježišu!

14. zastavenie

Ježiša vkladajú do hrobu

Ticho… ale nie vtedy, keď je čas hovoriť, zdieľať sa…

Ježiš, pochovali ťa v hrobe Jozefa Arimatejského… dokonca ani len hrob si nemal svoj. Nenechal si si nič pre seba. Odpusť mi, prosím, keď moja sebeckosť a egoizmus sú tak veľmi zamerané na seba samú, keď nezdieľam svoj život, skúsenosti, modlitbu s druhými; keď som pyšná, či tvrdohlavá a uzatvorená pred ostatnými, keď sa cítim nedostatočne “vhodná” sa zdieľať so svojím životom, skúsenosťami, postrehmi, návrhmi… Pomôž mi, prosím, rozšíriť si srdce, aby sme boli schopné sa vzájomne obohacovať zdieľaním svojich životov.

Obnov moje srdce, Ježišu!

Ilustrácie: Sieger Köder
Text: Sr. Damiána Lužná, OSU
© Rím, marec 2017

Krížovú cestu si môžete stiahnuť aj tu: obnov moje srdce

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Odkrytie Božieho pohľadu a umenie prázdnych rúk

Sestry uršulínky nedávno privítali sr. Veroniku Baráthovú, aby viedla duchovnú obnovu zameranú na identitu ženy a hľadanie Božieho pohľadu na každodenné situácie v zasvätenom živote. Sr. Veronika Baráthová, sa venovala téme “Žena v zasvätenom živote”, kde zdôraznila význam vzťahu s Ježišom a jeho premieňajúci vplyv na všetky ostatné vzťahy.

Čítať viac »

STRETNUTIE REHOĽNÍKOV O UMELEJ INTELIGENCII: AI GETTIN GREADY FOR THE AGE OF AI

V Bratislave sa uskutočnilo pútavé stretnutie rehoľníkov zorganizované sestrami uršulínkami, ktoré sa venovalo téme umelej inteligencie (AI). Viac ako 30 účastníkov sa zišlo, aby sa naučili viac o AI od Martina Krčka, experta na túto oblasť. Prednášky zahŕňali dôležité aspekty ako prečo je AI dôležitá, jej základné fungovanie a možnosti využitia.

Čítať viac »

Návšteva apoštolského nuncia

Uršulínsky kláštor bol prvým sídlom apoštolskej nunciatúry po vyhlásení vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Túto spätosť spojenú s príležitosťou oslavy sviatku Loretánskej Panny Márie v nedeľu 10.12.2023 sme využili k tomu, aby sme pozvali na návštevu súčasného apoštolského nuncia na Slovensku.

Čítať viac »

Uršulínka v slume

Sestra Kevina Ekal, OSU pracuje v druhom najväčšom slume na svete
Naše školy v Trnave spolu s komunitou sestier uršulínok sa rozhodli podporiť prácu sestry Keviny Ekal, OSU v Keni, Nairobi.
Vďaka štedrosti žiakov a rodičov, námahám učiteľov sa v misijnej aktivite „misijný koláč“ s podporou sestier podarilo vyzbierať 2000€ pre prácu sestry Keviny v slume.

Čítať viac »

Stretnutie sestier

Počas jesenných prázdnin sa v komunite v Suchej nad Parnou uskutočnila provinciálna konferencia a tiež mimoriadna provinciálna kapitula. Nakoľko to bola kapitula celej provincie, mali sme príležitosť stretnúť sa takmer všetky a zdieľať naše sesterstvo.

Čítať viac »

Svetové dni mládeže – Lisabon 2023

Dobrodružstvo začína. Aj týmito slovami by sme mohli začať naše zážitky zo Svetových dní mládeže v Lisabone 2023.
Našu skupinu Ursulines Youth Slovakia, teda slovenskú uršulínsku mládež, tvorilo s rôznymi obmenami dovedna 47 členov. A aj vďaka podpore našich sestier a mnohých darcov, sme sa v takomto hojnom počte mohli vydať na našu púť.

Čítať viac »

Rím – Brescia – Desenzano

V utorok večer, netušiac, čo nás všetko čaká, sme sa stretli celá pútnická skupinka v bratislavskom kláštore, aby sme hneď v skorých ranných hodinách mohli odísť do Ríma. Symbolika sa nezaprela hneď na začiatku. Na túto púť sa prihlásilo presne jedenásť dievčat. Presne toľko spoločníčok zobrala so sebou sv. Uršuľa na jej púť. Sprevádzali nás štyri sestry a páter Jakub Garčár (SJ).

Čítať viac »

Vďačnosť za probáciu

Keď sa zamyslím nad uplynulým polrokom života, tak sa v mojej hlave vynorí slovo vďačnosť. Čím je tento polrok taký jedinečný? Žijem v atypických podmienkach. Mám čas myslieť a tešiť sa. Študovať, obdivovať krásu, spoznávať, veľa načúvať a modliť sa. Nie všetko je celkom ideálne, ak by bolo, to by som už nebola na tomto svete. Trápim sa s angličtinou a vyjadrovanie mojich myšlienok, často filozoficko-psychologicko-etických, mi dá občas riadne zabrať.

Čítať viac »

Duchovná obnova v Bojničkách

Pannu Máriu v Lukášovom evanjeliu sme mali možnosť spoznávať v dňoch 28. – 30. 4. 2023 v Bojničkách.
Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 12 mladých žien a tri sestry. Víkendom nás sprevádzal Jakub Garčár, SJ.

Čítať viac »

Viete, čo je to kuťa? Alebo ako sme slávili narodenie Pána tieto Vianoce.

Keď na chodbách nášho kláštora svietilo iba svetlo sviec, za spevu kolied sa stretávali pred kaplnkou dve komunity. Po adorácii a slávnostných vešperách vychádzala z kaplnky komunita s najstaršími sestrami a po schodoch schádzala komunita našich ukrajinských priateľov. Na rukách niesla mama Svetlana malého Romanka a pán Saša niesol v rukách niečo veľké, zjavne ťažké. Dar k Vianociam…

Čítať viac »

STRETNUTIE MENÍ ŽIVOT

V auguste 2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže. Stretnutie mladých z celého sveta. Chceme umožniť skupine 22 aktívnych mladých ľudí reprezentovať aj našu krajinu. Celý pobyt aj s cestou však stojí 800,- na osobu, spolu nás to teda bude stáť viac ako 17 000,-. Približne polovicu nákladov sme schopní hradiť z vlastných zdrojov a zo zdrojov účastníkov, stále nám však chýba viac ako 8 000,-.

Čítať viac »

AKO BOH PLNÍ NAŠE SNY ALEBO DAR PRE URŠULÍNKY

Pri upratovaní našej veľkej jedálne rada počúvam Simu Magušinovú (a so mnou polovica prízemia nášho kláštora :). Mám rada jej pravdivé, hlboké a zároveň jednoduché texty. Raz som sa tak zamýšľala nad tým, aký text by Sima vymyslela na rehoľný život. Čo by na ňom vyzdvihla a ako by ho vnímala.

Čítať viac »

Ursuline Global Compact on Education (Uršulínska globálna výchovná aliancia)

15. októbra 2021 začalo celosvetové dobrodružstvo uršulínskych škôl. Boli sme pozvaní, aby sme spolu so všetkými uršulínskymi školami na svete odpovedali na výzvu sv. Otca Františka a pozreli sa na to, čo môžeme spoločne robiť, aby náš svet bol krajším a lepším. Na túto výzvu sme s radosťou odpovedali. Slovensko reprezentovalo naše Gymnázium Angely Merici v Trnave a zo začiatku aj Spojená škola sv. Uršule v Bratislave.

Čítať viac »

Duchovná obnova v Bojničkách

“Strava pravidelná, pomazánky vynikajúce.” Aj tak by sa dala v krátkosti vyjadriť víkednovka, ktorú sme uplynulý víkend prežili. My sme však išli na hlbinu. Ústrednou témou nášho spoločného času bolo Otcovo srdce a úryvok zo Sv. Písma Jn 10,10 (“Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali života aby ho mali hojnejšie.”).

Čítať viac »

Púť po stopách za svätými so zamestnancami našich uršulínskych škôl

Po dvoch rokoch odkladania našej púte kvôli pandémii spôsobenej Covid 19, sa sedem sestier uršulínok, brat Karol OFM a 38 našich priateľov (zamestnancov uršulínskych škôl – Základná škola s materskou školou Angely Merici v Trnave, Spojená škola sv. Uršule v Bratislave, Gymnázium Angely Merici v Trnave a Mateřská škola sv. Voršily v Prahe, rodinných známych a priateľov) radostne vydali na cestu do Talianska.

Čítať viac »

72. výročie Akcie rehoľníčky v Suchej nad Parnou

Pri lurdskej jaskyni v záhrade kláštora sestier uršulínok v Suchej nad Parnou si Konfederácia politických väzňov Slovenska, Ústav pamäti národa a Rímska únia Rádu sv. Uršule 31. augusta pripomenuli 72. výročie Akcie Rehoľníčky – vyvezenia rehoľníčok z kláštorov komunistickým režimom v roku 1950. Viac vo video zázname.

Čítať viac »

Púť žiakov k sv. Angele

V máji sme sa dvakrát vydali na púť po stopách svätých a najmä po stopách sv. Angely Merici. V sprievode pátra Pavla Trga, SJ, brata Filipa OFM, sr. Márie-Rity Žiakovej, OSU a sr. Damiány Lužnej, OSU sme objavovali so 106 študentami Gymnázia Angely Merici z Trnavy život našej zakladateľky sv. Angely. Každým krokom sme si uvedomovali veľkosť tejto svätej ženy. A ako vnímali túto púť naši žiaci?
Pozrite si video, fotky a prečítajte ich vlastné slová.

Čítať viac »

Covid fighters u sestier v Suchej

Prázdniny v plnom prúde keď nás zrazu vyruší správa od sestier zo Suchej nad Parnou. Takmer celá komunita našich najstarších sestier je pozitívna a pozitívne sú aj ošetrovateľky. Prišla prosba o pomoc.

Čítať viac »

T 22

Na národné stretnutie mládeže v Trenčíne prišlo viac ako dvetisíc mladých a nechýbali aj sestry uršulínky.

Čítať viac »