Komunitné dni – viac ako teambuilding?

Komunitné dni – viac ako teambuilding?

Koniec prázdnin sa v našich komunitách nesie v spoločnom duchu. Spoločne, ako celá provincia a zároveň jednotlivo ako komunity, hodnotíme uplynulý školský rok a plánujeme nasledujúci. Tento čas nazývame komunitnými dňami.

Naša bratislavská komunita tento rok počas komunitných dní stretla partiu zamestnancov, ktorí boli na teambuildingu zo svojej firmy. Asi ich zaujala prítomnosť sestier v Belianskych Tatrách, tak sa s nimi dali do reči. Keď im sestry vysvetlili, o čom sú komunitné dni, zareagovali: „Tak aj vy máte teambuilding.“ Áno, na prvý pohľad by sa to dalo nazvať aj teambuildingom, ale je to čosi viac.

Naše stanovy nám hovoria, že „každá z nás osobitným spôsobom prispieva k budovaniu komunity“. A závisí od každej jednej z nás, čo do nej vloží. Pre sv. Angelu bola veľmi dôležitá jednota a sama nám zanechala prosbu: „Buďte navzájom zjednotené zväzkom lásky.

Zamýšľať sa nad komunitnými dňami ako nad istým spôsobom teambuildingu je na mieste. Rozvíjame svoje vzťahy navzájom, aby sme mohli rozvíjať naše komunity. Okrem uplynulého školského roka prehodnocujeme aj náš denný program a plánujeme rôzne apoštolské aktivity.

Prečo je tento čas niečo viac ako teambuilding? Lebo je to čas, kedy sa viac snažíme počúvať, nielen jedna druhú, ale aj Boha, ktorý sám vedie naše komunity. Snažíme sa pridŕžať rady sv. Angely: „Nadovšetko treba poslúchať rady a vnuknutia, ktoré nám Duch Svätý neustále posiela do srdca.“ A veríme, že aj vďaka komunitným dňom sa učíme viac vnímať vanutie Božieho Ducha.

Chcete vedieť, ako prežili komunitné dni naše komunity? Tak čítajte ďalej.

Bratislava

Bratislavská komunita prežila svoje komunitné dni v Tatranskej Kotline, kde sme okrem práce spoločne oddychovali v tatranskej prírode. Tento čas bol spojený s hlbokým zdieľaním na tému služby, kde sme sa pozerali na Ježišovu službu a porovnávali sme ju s našou službou. Tiež sme sa zamýšľali, ako túto službu chceme tento rok naplniť a k čomu nás Boh pozýva. Počas tohto času nechýbala spoločná túra a potom „skupinové“ túry, ktoré sme si vybrali podľa našej kondičky :).

Trnava

V trnavskej komunite sme naše komunitné dni prežili na prelome augusta a septembra. Bol to pre nás vzácny čas, lebo sme mohli stráviť viac času spolu. Ďakovali sme za to, čím nás Pán minulý rok požehnal. Obzreli sme sa späť, ako sme žili naše rozlišovanie, na ktoré sme sa snažili celý minulý školský rok v našej provincii zamerať a hľadeli sme do budúcnosti, ako žiť hodnotu služby sebe navzájom i v našom poslaní. Okrem práce a plánovania sme v rámci našich komunitných putovali do Marianky pri Bratislave. Časť z nás putovala pešo z bratislavskej Rače a niektoré prišli autom priamo do Marianky. Stretli sme sa v bazilike v tichej modlitbe pri Matke Božej, potom sme sa spoločne pomodlili ruženec a liturgiu hodín pri lurdskej jaskyni. Hoci nás sprevádzal dážď, darilo sa nám vyhnúť sa dažďovej spŕške a púť sme zakončili v pútnickom dome spoločnou večerou, ktorá bola mimochodom veľmi chutná (pizza v tvare bochníka, recept dodáme na požiadanie :)). Posledný deň komunitných dní sme dokončili spoločné plánovanie a sestra Mária Rita, naša miestna predstavená, nám predstavila rôzne aktuálne výzvy v našom komunitnom aj apoštolskom živote. Vo vďake za spoločný čas sme komunitné dni ukončili spoločnou modlitbou aj na spomínané úmysly a grilovačkou pri našom altánku.

Modra

V dňoch 27.8. – 29.8.2021 sme spoločne slávili naše komunitné dni v Modre. V piatok sme navštívili v Hrachovišti otca Ireneja, ktorý si pre nás pripravil prednášku na tému hodnoty “Serviam”, ktorú sme pozvané žiť v provincii v nastávajúcom novom školskom roku a pritom otec Irenej vychádzal z evanjelia toho dňa – podobenstva “O múdrych a nerozumných pannách”, ktorých bolo zrovna päť, ako je nás v komunite 🙂 . Touto prednáškou nám dal jasné svetlo poznania, k čomu nás náš nebeský Ženích pozval. Pozval nás do služby, ale nie do hocijakej služby. Pozval nás k tomu, aby sme ostatným svietili na cestu do Otcovho domu, kam privádza svoju nevestu. Aby sme mohli dobre spĺňať túto službu, je nutné, aby sme sa snažili byť prezieravé. Lebo “slúžiť” nemá spočívať len v napĺňaní čisto ľudských potrieb tu a teraz, ako sociálni pracovníci, či filantropi,…a ani nie preto, aby sme  mali dobrý pocit z konania dobra iným. Svojim životom, správaním, konaním, celým svojim bytím máme poukazovať na vyššie, nadprirodzené  hodnoty, na večnosť.                                

Po sv. omši, spoločne slávenej v úzkom kruhu v malej farskej kaplnke a po posilnení tela obedom, ktorý nám otec Irenej pripravil, sme v rámci “Roka sv. Jozefa” spoločne putovali do najstaršej mariánskej svätyni na Slovensku, s patrocíniom Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom a do kaplnky Prepozitúry v Novom Meste n.Váhom, ktorá je zasvätená sv. Jozefovi, aby sme pre seba a pre tých, ktorých nosíme vo svojich srdciach vyprosovali potrebné milosti.

Sobota bola pre nás pracovným dňom. Hodnotenie prežitého roka sme začali vzývaním Ducha Svätého v kaplnke v prítomnosti Pána. V nedeľu počas animovanej adorácie si každá sestra prebrala symbol svojej misie – obrázok múdrych panien s nádobkou na olej.

Košice

V košickej komunite sme prežili komunitné dni v domácom prostredí a tu sme rozlišovali, hodnotili a plánovali ….  tvorili ešte v prázdninovom pokoji. Pozreli sme sa na minulý rok, ako sme rozlišovali osobne a komunitne. Tento rok sme pozvané k službe SERVIAM a tak sme sa spolu aj s rozlišovaním vyjadrovali, čo to pre nás osobne a komunitne znamená. Služba – v komunite, vo farnosti, na internáte, v škole, ale aj v osobnom živote. Nie je to už prežitok? Vybrali sme sa aj na púť do Debrade, kde je ekologický kostolík v nádhernej prírode a nie náročnou turistikou sme mali možnosť premýšľať nad výzvou tohto roka. SERVIAM 🙂 Už teraz sa tešíme na koniec roka a na vyhodnotenie reality služby v našich srdciach a životoch.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Svetové dni mládeže – Lisabon 2023

Dobrodružstvo začína. Aj týmito slovami by sme mohli začať naše zážitky zo Svetových dní mládeže v Lisabone 2023.
Našu skupinu Ursulines Youth Slovakia, teda slovenskú uršulínsku mládež, tvorilo s rôznymi obmenami dovedna 47 členov. A aj vďaka podpore našich sestier a mnohých darcov, sme sa v takomto hojnom počte mohli vydať na našu púť.

Čítať viac »

Rím – Brescia – Desenzano

V utorok večer, netušiac, čo nás všetko čaká, sme sa stretli celá pútnická skupinka v bratislavskom kláštore, aby sme hneď v skorých ranných hodinách mohli odísť do Ríma. Symbolika sa nezaprela hneď na začiatku. Na túto púť sa prihlásilo presne jedenásť dievčat. Presne toľko spoločníčok zobrala so sebou sv. Uršuľa na jej púť. Sprevádzali nás štyri sestry a páter Jakub Garčár (SJ).

Čítať viac »

Vďačnosť za probáciu

Keď sa zamyslím nad uplynulým polrokom života, tak sa v mojej hlave vynorí slovo vďačnosť. Čím je tento polrok taký jedinečný? Žijem v atypických podmienkach. Mám čas myslieť a tešiť sa. Študovať, obdivovať krásu, spoznávať, veľa načúvať a modliť sa. Nie všetko je celkom ideálne, ak by bolo, to by som už nebola na tomto svete. Trápim sa s angličtinou a vyjadrovanie mojich myšlienok, často filozoficko-psychologicko-etických, mi dá občas riadne zabrať.

Čítať viac »

Duchovná obnova v Bojničkách

Pannu Máriu v Lukášovom evanjeliu sme mali možnosť spoznávať v dňoch 28. – 30. 4. 2023 v Bojničkách.
Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 12 mladých žien a tri sestry. Víkendom nás sprevádzal Jakub Garčár, SJ.

Čítať viac »

Viete, čo je to kuťa? Alebo ako sme slávili narodenie Pána tieto Vianoce.

Keď na chodbách nášho kláštora svietilo iba svetlo sviec, za spevu kolied sa stretávali pred kaplnkou dve komunity. Po adorácii a slávnostných vešperách vychádzala z kaplnky komunita s najstaršími sestrami a po schodoch schádzala komunita našich ukrajinských priateľov. Na rukách niesla mama Svetlana malého Romanka a pán Saša niesol v rukách niečo veľké, zjavne ťažké. Dar k Vianociam…

Čítať viac »

STRETNUTIE MENÍ ŽIVOT

V auguste 2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže. Stretnutie mladých z celého sveta. Chceme umožniť skupine 22 aktívnych mladých ľudí reprezentovať aj našu krajinu. Celý pobyt aj s cestou však stojí 800,- na osobu, spolu nás to teda bude stáť viac ako 17 000,-. Približne polovicu nákladov sme schopní hradiť z vlastných zdrojov a zo zdrojov účastníkov, stále nám však chýba viac ako 8 000,-.

Čítať viac »