Záverečná správa verejnej zbierky Vdýchni život podkroviu

Záverečná správa verejnej zbierky Vdýchni život podkroviu

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladáme záverečnú správu k verejnej zbierke „Vdýchni život podkroviu“, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-015359.

 

Prehľad vykonávania zbierky
Zbierku sme vykonávali v súlade s rozhodnutím MV SR:
• výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.  pod číslom SK31 0900 0000 0051 7026 9486 od 8.júla 2020 do 30.mája 2021.


Hrubý výnos zbierky od 8.7.2020 do 30.5.2021 predstavuje sumu  1 710,00 €.

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky
Finančné prostriedky vo výške    42,90   boli použité na zaplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK31 0900 0000 0051 7026 9486. Náklady preukazujeme bankovými výpismi za mesiace 07/2020 – 05/2021.

 

Čistý výnos zbierky vo výške 1 667,10 € bol použitý na spolufinancovanie stavebných prác vykonaných v podkroví Spojenej školy sv. Uršule, konkrétne úhradu faktúry č. 202112 v sume 1 914,60 € dodávateľ Stavooprava, spol s r.o.

V prílohe prikladáme doklady preukazujúce využitie prostriedkov daným účelom (faktúru č. 202112 a výpis bankového účtu č.6/2021 preukazujúci úhradu dňa 30.6.2021).

 

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Odkrytie Božieho pohľadu a umenie prázdnych rúk

Sestry uršulínky nedávno privítali sr. Veroniku Baráthovú, aby viedla duchovnú obnovu zameranú na identitu ženy a hľadanie Božieho pohľadu na každodenné situácie v zasvätenom živote. Sr. Veronika Baráthová, sa venovala téme “Žena v zasvätenom živote”, kde zdôraznila význam vzťahu s Ježišom a jeho premieňajúci vplyv na všetky ostatné vzťahy.

Čítať viac »

STRETNUTIE REHOĽNÍKOV O UMELEJ INTELIGENCII: AI GETTIN GREADY FOR THE AGE OF AI

V Bratislave sa uskutočnilo pútavé stretnutie rehoľníkov zorganizované sestrami uršulínkami, ktoré sa venovalo téme umelej inteligencie (AI). Viac ako 30 účastníkov sa zišlo, aby sa naučili viac o AI od Martina Krčka, experta na túto oblasť. Prednášky zahŕňali dôležité aspekty ako prečo je AI dôležitá, jej základné fungovanie a možnosti využitia.

Čítať viac »

Návšteva apoštolského nuncia

Uršulínsky kláštor bol prvým sídlom apoštolskej nunciatúry po vyhlásení vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Túto spätosť spojenú s príležitosťou oslavy sviatku Loretánskej Panny Márie v nedeľu 10.12.2023 sme využili k tomu, aby sme pozvali na návštevu súčasného apoštolského nuncia na Slovensku.

Čítať viac »