Záverečná správa verejnej zbierky Vdýchni život podkroviu

Záverečná správa verejnej zbierky Vdýchni život podkroviu

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladáme záverečnú správu k verejnej zbierke „Vdýchni život podkroviu“, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-015359.

 

Prehľad vykonávania zbierky
Zbierku sme vykonávali v súlade s rozhodnutím MV SR: 
• výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.  pod číslom SK31 0900 0000 0051 7026 9486 od 8.júla 2020 do 30.mája 2021.


Hrubý výnos zbierky od 8.7.2020 do 30.5.2021 predstavuje sumu  1 710,00 €.

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky
Finančné prostriedky vo výške    42,90   boli použité na zaplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK31 0900 0000 0051 7026 9486. Náklady preukazujeme bankovými výpismi za mesiace 07/2020 – 05/2021.

 

Čistý výnos zbierky vo výške 1 667,10 € bol použitý na spolufinancovanie stavebných prác vykonaných v podkroví Spojenej školy sv. Uršule, konkrétne úhradu faktúry č. 202112 v sume 1 914,60 € dodávateľ Stavooprava, spol s r.o.

V prílohe prikladáme doklady preukazujúce využitie prostriedkov daným účelom (faktúru č. 202112 a výpis bankového účtu č.6/2021 preukazujúci úhradu dňa 30.6.2021).

 

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

UISG Program pre formátorky

V Ríme z 22 krajin sveta

Od januára do konca júna som dostala tú milosť byť súčasťou Programu pre prípravu formatorov 2022. Je to program, ktorý ponúka UISG (Medzinárodná únia generálnych predstavených). Jeho cieľom je poskytnúť rôzne nástroje a zdroje, ktoré pomôžu účastníčkam získať a upevniť si zručnosti, ktoré budú užitočné pre sestry, ktoré budú pracovať vo formácii.
Koordinátorkou programu je Sr. Cynthia Reyes, SRA, asistentkou koordinátorky Sr. Toni Longo, ASC a výkonnou sekretárkou Sr. Patricia Murray, IBVM.

Čítať viac »

Duchovná obnova The Chosen

V čase 20.5. – 22.5. 2022 sme sa v košickom kláštore obohatili navzájom pri Ježišových nohách. Sv. Angela nám hovorí vo svojich radách:“ Nech sa stretávajú pri nohách Ježiša Krista Ukrižovaného!“

Čítať viac »