Záverečná správa verejnej zbierky Vdýchni život podkroviu

Záverečná správa verejnej zbierky Vdýchni život podkroviu

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladáme záverečnú správu k verejnej zbierke „Vdýchni život podkroviu“, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-015359.

 

Prehľad vykonávania zbierky
Zbierku sme vykonávali v súlade s rozhodnutím MV SR:
• výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.  pod číslom SK31 0900 0000 0051 7026 9486 od 8.júla 2020 do 30.mája 2021.


Hrubý výnos zbierky od 8.7.2020 do 30.5.2021 predstavuje sumu  1 710,00 €.

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky
Finančné prostriedky vo výške    42,90   boli použité na zaplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK31 0900 0000 0051 7026 9486. Náklady preukazujeme bankovými výpismi za mesiace 07/2020 – 05/2021.

 

Čistý výnos zbierky vo výške 1 667,10 € bol použitý na spolufinancovanie stavebných prác vykonaných v podkroví Spojenej školy sv. Uršule, konkrétne úhradu faktúry č. 202112 v sume 1 914,60 € dodávateľ Stavooprava, spol s r.o.

V prílohe prikladáme doklady preukazujúce využitie prostriedkov daným účelom (faktúru č. 202112 a výpis bankového účtu č.6/2021 preukazujúci úhradu dňa 30.6.2021).

 

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Viete, čo je to kuťa? Alebo ako sme slávili narodenie Pána tieto Vianoce.

Keď na chodbách nášho kláštora svietilo iba svetlo sviec, za spevu kolied sa stretávali pred kaplnkou dve komunity. Po adorácii a slávnostných vešperách vychádzala z kaplnky komunita s najstaršími sestrami a po schodoch schádzala komunita našich ukrajinských priateľov. Na rukách niesla mama Svetlana malého Romanka a pán Saša niesol v rukách niečo veľké, zjavne ťažké. Dar k Vianociam…

Čítať viac »

STRETNUTIE MENÍ ŽIVOT

V auguste 2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže. Stretnutie mladých z celého sveta. Chceme umožniť skupine 22 aktívnych mladých ľudí reprezentovať aj našu krajinu. Celý pobyt aj s cestou však stojí 800,- na osobu, spolu nás to teda bude stáť viac ako 17 000,-. Približne polovicu nákladov sme schopní hradiť z vlastných zdrojov a zo zdrojov účastníkov, stále nám však chýba viac ako 8 000,-.

Čítať viac »