Záverečná správa verejnej zbierky Vdýchni život podkroviu

Záverečná správa verejnej zbierky Vdýchni život podkroviu

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladáme záverečnú správu k verejnej zbierke „Vdýchni život podkroviu“, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-015359.

 

Prehľad vykonávania zbierky
Zbierku sme vykonávali v súlade s rozhodnutím MV SR:
• výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.  pod číslom SK31 0900 0000 0051 7026 9486 od 8.júla 2020 do 30.mája 2021.


Hrubý výnos zbierky od 8.7.2020 do 30.5.2021 predstavuje sumu  1 710,00 €.

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky
Finančné prostriedky vo výške    42,90   boli použité na zaplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK31 0900 0000 0051 7026 9486. Náklady preukazujeme bankovými výpismi za mesiace 07/2020 – 05/2021.

 

Čistý výnos zbierky vo výške 1 667,10 € bol použitý na spolufinancovanie stavebných prác vykonaných v podkroví Spojenej školy sv. Uršule, konkrétne úhradu faktúry č. 202112 v sume 1 914,60 € dodávateľ Stavooprava, spol s r.o.

V prílohe prikladáme doklady preukazujúce využitie prostriedkov daným účelom (faktúru č. 202112 a výpis bankového účtu č.6/2021 preukazujúci úhradu dňa 30.6.2021).

 

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

AKO BOH PLNÍ NAŠE SNY ALEBO DAR PRE URŠULÍNKY

Pri upratovaní našej veľkej jedálne rada počúvam Simu Magušinovú (a so mnou polovica prízemia nášho kláštora :). Mám rada jej pravdivé, hlboké a zároveň jednoduché texty. Raz som sa tak zamýšľala nad tým, aký text by Sima vymyslela na rehoľný život. Čo by na ňom vyzdvihla a ako by ho vnímala.

Čítať viac »