Záverečná správa verejnej zbierky Vdýchni život podkroviu

Záverečná správa verejnej zbierky Vdýchni život podkroviu

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladáme záverečnú správu k verejnej zbierke „Vdýchni život podkroviu“, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-015359.

 

Prehľad vykonávania zbierky
Zbierku sme vykonávali v súlade s rozhodnutím MV SR:
• výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.  pod číslom SK31 0900 0000 0051 7026 9486 od 8.júla 2020 do 30.mája 2021.


Hrubý výnos zbierky od 8.7.2020 do 30.5.2021 predstavuje sumu  1 710,00 €.

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky
Finančné prostriedky vo výške    42,90   boli použité na zaplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK31 0900 0000 0051 7026 9486. Náklady preukazujeme bankovými výpismi za mesiace 07/2020 – 05/2021.

 

Čistý výnos zbierky vo výške 1 667,10 € bol použitý na spolufinancovanie stavebných prác vykonaných v podkroví Spojenej školy sv. Uršule, konkrétne úhradu faktúry č. 202112 v sume 1 914,60 € dodávateľ Stavooprava, spol s r.o.

V prílohe prikladáme doklady preukazujúce využitie prostriedkov daným účelom (faktúru č. 202112 a výpis bankového účtu č.6/2021 preukazujúci úhradu dňa 30.6.2021).

 

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Svetové dni mládeže – Lisabon 2023

Dobrodružstvo začína. Aj týmito slovami by sme mohli začať naše zážitky zo Svetových dní mládeže v Lisabone 2023.
Našu skupinu Ursulines Youth Slovakia, teda slovenskú uršulínsku mládež, tvorilo s rôznymi obmenami dovedna 47 členov. A aj vďaka podpore našich sestier a mnohých darcov, sme sa v takomto hojnom počte mohli vydať na našu púť.

Čítať viac »

Rím – Brescia – Desenzano

V utorok večer, netušiac, čo nás všetko čaká, sme sa stretli celá pútnická skupinka v bratislavskom kláštore, aby sme hneď v skorých ranných hodinách mohli odísť do Ríma. Symbolika sa nezaprela hneď na začiatku. Na túto púť sa prihlásilo presne jedenásť dievčat. Presne toľko spoločníčok zobrala so sebou sv. Uršuľa na jej púť. Sprevádzali nás štyri sestry a páter Jakub Garčár (SJ).

Čítať viac »

Vďačnosť za probáciu

Keď sa zamyslím nad uplynulým polrokom života, tak sa v mojej hlave vynorí slovo vďačnosť. Čím je tento polrok taký jedinečný? Žijem v atypických podmienkach. Mám čas myslieť a tešiť sa. Študovať, obdivovať krásu, spoznávať, veľa načúvať a modliť sa. Nie všetko je celkom ideálne, ak by bolo, to by som už nebola na tomto svete. Trápim sa s angličtinou a vyjadrovanie mojich myšlienok, často filozoficko-psychologicko-etických, mi dá občas riadne zabrať.

Čítať viac »