UISG Program pre formátorky

Od januára do konca júna som dostala tú milosť byť súčasťou Programu pre prípravu formatorov 2022. Je to program, ktorý ponúka UISG (Medzinárodná únia generálnych predstavených). Jeho cieľom je poskytnúť rôzne nástroje a zdroje, ktoré pomôžu účastníčkam získať a upevniť si zručnosti, ktoré budú užitočné pre sestry, ktoré budú pracovať vo formácii.
Koordinátorkou programu je Sr. Cynthia Reyes, SRA, asistentkou koordinátorky Sr. Toni Longo, ASC a výkonnou sekretárkou Sr. Patricia Murray, IBVM.

Tento program hostil 45 sestier z 22 rôznych krajín a bol dostupný v angličtine.

Ponúkané témy boli napríklad:
 

– sebeuvedomenie na fyzickej a psychologickej úrovni
– multikultúrne a medzinárodné skúsenosti a súvislosti
– biblická a teologická príprava
– cesta k večným sľubom
– spiritualita v zasvätenom živote

Okrem toho tu bolo množstvo priestorov a momentov venovaných osobnej reflexii, praktickej práci, interakcii, zdieľaniu a ľudskému a duchovnému rastu.
Cítim sa obohatená, rozšírili sa mi obzory, najmä čo sa týka života Cirkvi a ženských reholí vo svete.
Najviac si cením medzinárodnú skúsenosť, budovanie vzťahov s ostatnými účastníčkami kurzu, naše priateľstvo, zdieľanie a podporu.

Viac o našom programe sa dozviete v tomto rozhovore.

Sestra Mária Tóthová

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

UISG Program pre formátorky

V Ríme z 22 krajin sveta

Od januára do konca júna som dostala tú milosť byť súčasťou Programu pre prípravu formatorov 2022. Je to program, ktorý ponúka UISG (Medzinárodná únia generálnych predstavených). Jeho cieľom je poskytnúť rôzne nástroje a zdroje, ktoré pomôžu účastníčkam získať a upevniť si zručnosti, ktoré budú užitočné pre sestry, ktoré budú pracovať vo formácii.
Koordinátorkou programu je Sr. Cynthia Reyes, SRA, asistentkou koordinátorky Sr. Toni Longo, ASC a výkonnou sekretárkou Sr. Patricia Murray, IBVM.

Čítať viac »

Duchovná obnova The Chosen

V čase 20.5. – 22.5. 2022 sme sa v košickom kláštore obohatili navzájom pri Ježišových nohách. Sv. Angela nám hovorí vo svojich radách:“ Nech sa stretávajú pri nohách Ježiša Krista Ukrižovaného!“

Čítať viac »