UISG Program pre formátorky

Od januára do konca júna som dostala tú milosť byť súčasťou Programu pre prípravu formatorov 2022. Je to program, ktorý ponúka UISG (Medzinárodná únia generálnych predstavených). Jeho cieľom je poskytnúť rôzne nástroje a zdroje, ktoré pomôžu účastníčkam získať a upevniť si zručnosti, ktoré budú užitočné pre sestry, ktoré budú pracovať vo formácii.
Koordinátorkou programu je Sr. Cynthia Reyes, SRA, asistentkou koordinátorky Sr. Toni Longo, ASC a výkonnou sekretárkou Sr. Patricia Murray, IBVM.

Tento program hostil 45 sestier z 22 rôznych krajín a bol dostupný v angličtine.

Ponúkané témy boli napríklad:
 

– sebeuvedomenie na fyzickej a psychologickej úrovni
– multikultúrne a medzinárodné skúsenosti a súvislosti
– biblická a teologická príprava
– cesta k večným sľubom
– spiritualita v zasvätenom živote

Okrem toho tu bolo množstvo priestorov a momentov venovaných osobnej reflexii, praktickej práci, interakcii, zdieľaniu a ľudskému a duchovnému rastu.
Cítim sa obohatená, rozšírili sa mi obzory, najmä čo sa týka života Cirkvi a ženských reholí vo svete.
Najviac si cením medzinárodnú skúsenosť, budovanie vzťahov s ostatnými účastníčkami kurzu, naše priateľstvo, zdieľanie a podporu.

Viac o našom programe sa dozviete v tomto rozhovore.

Sestra Mária Tóthová

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Odkrytie Božieho pohľadu a umenie prázdnych rúk

Sestry uršulínky nedávno privítali sr. Veroniku Baráthovú, aby viedla duchovnú obnovu zameranú na identitu ženy a hľadanie Božieho pohľadu na každodenné situácie v zasvätenom živote. Sr. Veronika Baráthová, sa venovala téme “Žena v zasvätenom živote”, kde zdôraznila význam vzťahu s Ježišom a jeho premieňajúci vplyv na všetky ostatné vzťahy.

Čítať viac »

STRETNUTIE REHOĽNÍKOV O UMELEJ INTELIGENCII: AI GETTIN GREADY FOR THE AGE OF AI

V Bratislave sa uskutočnilo pútavé stretnutie rehoľníkov zorganizované sestrami uršulínkami, ktoré sa venovalo téme umelej inteligencie (AI). Viac ako 30 účastníkov sa zišlo, aby sa naučili viac o AI od Martina Krčka, experta na túto oblasť. Prednášky zahŕňali dôležité aspekty ako prečo je AI dôležitá, jej základné fungovanie a možnosti využitia.

Čítať viac »

Návšteva apoštolského nuncia

Uršulínsky kláštor bol prvým sídlom apoštolskej nunciatúry po vyhlásení vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Túto spätosť spojenú s príležitosťou oslavy sviatku Loretánskej Panny Márie v nedeľu 10.12.2023 sme využili k tomu, aby sme pozvali na návštevu súčasného apoštolského nuncia na Slovensku.

Čítať viac »