UISG Program pre formátorky

Od januára do konca júna som dostala tú milosť byť súčasťou Programu pre prípravu formatorov 2022. Je to program, ktorý ponúka UISG (Medzinárodná únia generálnych predstavených). Jeho cieľom je poskytnúť rôzne nástroje a zdroje, ktoré pomôžu účastníčkam získať a upevniť si zručnosti, ktoré budú užitočné pre sestry, ktoré budú pracovať vo formácii.
Koordinátorkou programu je Sr. Cynthia Reyes, SRA, asistentkou koordinátorky Sr. Toni Longo, ASC a výkonnou sekretárkou Sr. Patricia Murray, IBVM.

Tento program hostil 45 sestier z 22 rôznych krajín a bol dostupný v angličtine.

Ponúkané témy boli napríklad:
 

– sebeuvedomenie na fyzickej a psychologickej úrovni
– multikultúrne a medzinárodné skúsenosti a súvislosti
– biblická a teologická príprava
– cesta k večným sľubom
– spiritualita v zasvätenom živote

Okrem toho tu bolo množstvo priestorov a momentov venovaných osobnej reflexii, praktickej práci, interakcii, zdieľaniu a ľudskému a duchovnému rastu.
Cítim sa obohatená, rozšírili sa mi obzory, najmä čo sa týka života Cirkvi a ženských reholí vo svete.
Najviac si cením medzinárodnú skúsenosť, budovanie vzťahov s ostatnými účastníčkami kurzu, naše priateľstvo, zdieľanie a podporu.

Viac o našom programe sa dozviete v tomto rozhovore.

Sestra Mária Tóthová

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Uršulínka v slume

Sestra Kevina Ekal, OSU pracuje v druhom najväčšom slume na svete
Naše školy v Trnave spolu s komunitou sestier uršulínok sa rozhodli podporiť prácu sestry Keviny Ekal, OSU v Keni, Nairobi.
Vďaka štedrosti žiakov a rodičov, námahám učiteľov sa v misijnej aktivite „misijný koláč“ s podporou sestier podarilo vyzbierať 2000€ pre prácu sestry Keviny v slume.

Čítať viac »

Svetové dni mládeže – Lisabon 2023

Dobrodružstvo začína. Aj týmito slovami by sme mohli začať naše zážitky zo Svetových dní mládeže v Lisabone 2023.
Našu skupinu Ursulines Youth Slovakia, teda slovenskú uršulínsku mládež, tvorilo s rôznymi obmenami dovedna 47 členov. A aj vďaka podpore našich sestier a mnohých darcov, sme sa v takomto hojnom počte mohli vydať na našu púť.

Čítať viac »