UISG Program pre formátorky

Od januára do konca júna som dostala tú milosť byť súčasťou Programu pre prípravu formatorov 2022. Je to program, ktorý ponúka UISG (Medzinárodná únia generálnych predstavených). Jeho cieľom je poskytnúť rôzne nástroje a zdroje, ktoré pomôžu účastníčkam získať a upevniť si zručnosti, ktoré budú užitočné pre sestry, ktoré budú pracovať vo formácii.
Koordinátorkou programu je Sr. Cynthia Reyes, SRA, asistentkou koordinátorky Sr. Toni Longo, ASC a výkonnou sekretárkou Sr. Patricia Murray, IBVM.

Tento program hostil 45 sestier z 22 rôznych krajín a bol dostupný v angličtine.

Ponúkané témy boli napríklad:
 

– sebeuvedomenie na fyzickej a psychologickej úrovni
– multikultúrne a medzinárodné skúsenosti a súvislosti
– biblická a teologická príprava
– cesta k večným sľubom
– spiritualita v zasvätenom živote

Okrem toho tu bolo množstvo priestorov a momentov venovaných osobnej reflexii, praktickej práci, interakcii, zdieľaniu a ľudskému a duchovnému rastu.
Cítim sa obohatená, rozšírili sa mi obzory, najmä čo sa týka života Cirkvi a ženských reholí vo svete.
Najviac si cením medzinárodnú skúsenosť, budovanie vzťahov s ostatnými účastníčkami kurzu, naše priateľstvo, zdieľanie a podporu.

Viac o našom programe sa dozviete v tomto rozhovore.

Sestra Mária Tóthová

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Viete, čo je to kuťa? Alebo ako sme slávili narodenie Pána tieto Vianoce.

Keď na chodbách nášho kláštora svietilo iba svetlo sviec, za spevu kolied sa stretávali pred kaplnkou dve komunity. Po adorácii a slávnostných vešperách vychádzala z kaplnky komunita s najstaršími sestrami a po schodoch schádzala komunita našich ukrajinských priateľov. Na rukách niesla mama Svetlana malého Romanka a pán Saša niesol v rukách niečo veľké, zjavne ťažké. Dar k Vianociam…

Čítať viac »

STRETNUTIE MENÍ ŽIVOT

V auguste 2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže. Stretnutie mladých z celého sveta. Chceme umožniť skupine 22 aktívnych mladých ľudí reprezentovať aj našu krajinu. Celý pobyt aj s cestou však stojí 800,- na osobu, spolu nás to teda bude stáť viac ako 17 000,-. Približne polovicu nákladov sme schopní hradiť z vlastných zdrojov a zo zdrojov účastníkov, stále nám však chýba viac ako 8 000,-.

Čítať viac »