Provinciálna konferencia v Suchej nad Parnou

Počas jesenných prázdnin sa stretli sestry zo všetkých komunít na provinciálnej konferencii v Suchej nad Parnou, kde sme mali možnosť svojou prítomnosťou rozveseliť aj naše najstaršie sestry.

V Stanovách sa píše, že cieľom provinciálnej konferencie je aj „podporovať rozvoj rehoľného života“. Na rehoľný život charakteristický sľubmi poslušnosti, chudoby a čistoty je možné hľadieť aj ako na snúbencovo, sesterstvo a materstvo. Provinciálna predstavená so svojou radou zamerala tému tohtoročnej konferencie práve na sesterstvo – inak povedané komunitný život.

V Spisoch sv. Angely sa píše:

Moje celkom posledné slovo pre vás – a hovorím vám ho prosiac vás dokonca pre moju krv: Buďte svorné, navzájom zjednotené, všetky jedného srdca a jednej vôle. Buďte navzájom spojené zväzkom lásky. Vážte si jedna druhú, pomáhajte si, znášajte sa v Ježišovi Kristovi. Ak sa o to budete usilovať, Pán Boh bude bezpochyby medzi vami.“ sv. Angela

Sv. Angela bola veľmi reálna žena a ukazuje sa to práve v tomto citáte. Predstavila nám ideál komunitného života: vzájomné zjednotenie, spojenie zväzkom lásky, byť jedného srdca a jednej vôle… Ale nezabúda na našu realitu poznačenú hriechom a odkazuje nám, že sa o tento ideál máme usilovať.

Zamýšľali sme sa nad ideálom komunitného života a čelili sme aj realite spoločného života veľmi krásnej, ale často aj náročnej. Ale ako sa hovorí, čo nič nestojí, za nič nestojí…

Na prvom spoločnom stretnutí sme sa spoločne pozreli na uplynulý rok s jeho aktivitami. Tešili sme sa zo všetkého, čo sa udialo v našich komunitách. Nasledujúce stretnutia sa niesli v duchu osobnej a spoločnej práce na našom komunitnom živote, ktorý je veľmi dôležitý pre uršulínske povolanie.

V nedeľu sme sesterstvo posilňovali v prírode, pri spoločnom filme, pri spoločenských hrách alebo na plavárni…

Ďakujeme Bohu, že požehnal náš spoločný čas, tiež sestrám, ktoré túto konferenciu zorganizovali a za krásny čas, ktorý sme mohli spoločne stráviť.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Uršulínka v slume

Sestra Kevina Ekal, OSU pracuje v druhom najväčšom slume na svete
Naše školy v Trnave spolu s komunitou sestier uršulínok sa rozhodli podporiť prácu sestry Keviny Ekal, OSU v Keni, Nairobi.
Vďaka štedrosti žiakov a rodičov, námahám učiteľov sa v misijnej aktivite „misijný koláč“ s podporou sestier podarilo vyzbierať 2000€ pre prácu sestry Keviny v slume.

Čítať viac »

Svetové dni mládeže – Lisabon 2023

Dobrodružstvo začína. Aj týmito slovami by sme mohli začať naše zážitky zo Svetových dní mládeže v Lisabone 2023.
Našu skupinu Ursulines Youth Slovakia, teda slovenskú uršulínsku mládež, tvorilo s rôznymi obmenami dovedna 47 členov. A aj vďaka podpore našich sestier a mnohých darcov, sme sa v takomto hojnom počte mohli vydať na našu púť.

Čítať viac »