Provinciálna konferencia v Suchej nad Parnou

Počas jesenných prázdnin sa stretli sestry zo všetkých komunít na provinciálnej konferencii v Suchej nad Parnou, kde sme mali možnosť svojou prítomnosťou rozveseliť aj naše najstaršie sestry.

V Stanovách sa píše, že cieľom provinciálnej konferencie je aj „podporovať rozvoj rehoľného života“. Na rehoľný život charakteristický sľubmi poslušnosti, chudoby a čistoty je možné hľadieť aj ako na snúbencovo, sesterstvo a materstvo. Provinciálna predstavená so svojou radou zamerala tému tohtoročnej konferencie práve na sesterstvo – inak povedané komunitný život.

V Spisoch sv. Angely sa píše:

Moje celkom posledné slovo pre vás – a hovorím vám ho prosiac vás dokonca pre moju krv: Buďte svorné, navzájom zjednotené, všetky jedného srdca a jednej vôle. Buďte navzájom spojené zväzkom lásky. Vážte si jedna druhú, pomáhajte si, znášajte sa v Ježišovi Kristovi. Ak sa o to budete usilovať, Pán Boh bude bezpochyby medzi vami.“ sv. Angela

Sv. Angela bola veľmi reálna žena a ukazuje sa to práve v tomto citáte. Predstavila nám ideál komunitného života: vzájomné zjednotenie, spojenie zväzkom lásky, byť jedného srdca a jednej vôle… Ale nezabúda na našu realitu poznačenú hriechom a odkazuje nám, že sa o tento ideál máme usilovať.

Zamýšľali sme sa nad ideálom komunitného života a čelili sme aj realite spoločného života veľmi krásnej, ale často aj náročnej. Ale ako sa hovorí, čo nič nestojí, za nič nestojí…

Na prvom spoločnom stretnutí sme sa spoločne pozreli na uplynulý rok s jeho aktivitami. Tešili sme sa zo všetkého, čo sa udialo v našich komunitách. Nasledujúce stretnutia sa niesli v duchu osobnej a spoločnej práce na našom komunitnom živote, ktorý je veľmi dôležitý pre uršulínske povolanie.

V nedeľu sme sesterstvo posilňovali v prírode, pri spoločnom filme, pri spoločenských hrách alebo na plavárni…

Ďakujeme Bohu, že požehnal náš spoločný čas, tiež sestrám, ktoré túto konferenciu zorganizovali a za krásny čas, ktorý sme mohli spoločne stráviť.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

AKO BOH PLNÍ NAŠE SNY ALEBO DAR PRE URŠULÍNKY

Pri upratovaní našej veľkej jedálne rada počúvam Simu Magušinovú (a so mnou polovica prízemia nášho kláštora :). Mám rada jej pravdivé, hlboké a zároveň jednoduché texty. Raz som sa tak zamýšľala nad tým, aký text by Sima vymyslela na rehoľný život. Čo by na ňom vyzdvihla a ako by ho vnímala.

Čítať viac »