Púť na Butkov

Túžba putovať na Skalné sanktuárium Božieho Milosrdenstva je to, čo spojilo 13. novembra 2022 10 mladých žien a 5 sestier uršulínok.

Náš deň sa začal spoločným slávením sv. omše v kláštornej kaplnke u sestier v Trnave. Posilnili sme sa na tele a vydali sme sa na cestu posilniť aj našu dušu.  Počas výstupu na horu Butkov sme sa spoločne modlili krížovú cestu s radami od sv. Angely Merici a takisto nás jednotlivými zastaveniami sprevádzali myšlienky sv. Faustíny Kowalskej, ktoré odzrkadľujú nesmierne Božie milosrdenstvo k dušiam.  Pozorný čitateľ a poslucháč mohol počas krížovej cesty postrehnúť pokoru Boha, ktorý sa k nám skláňa, aby nám podal svoju Otcovskú ruku a naučil nás kráčať spolu s Ním. Krížová cesta sa končí sochou  Krista, ktorý zvíťazil nad smrťou so slovami: „Surrexit, sicut dixit. Teda: „vstal ako povedal“.

Každý,  kto vyjde na vrchol hory Butkov, nemôže si nevšimnúť množstvo svätých,  ktorých relikvie sú tam uložené. Vidíme tam množstvo ľudí, ktorí sa rozhodli spolu s Ježišom zobrať svoj kríž a s pohľadom utkveným na Neho, vyjsť na svoju Kalváriu. Prvého svätého,  ktorého sme si mohli všimnúť bol sv. Jozef, zobrazený sochou s malým Ježiškom. Pri pohľade na sochu mi hneď napadli slová: „Ite ad Josef. Čo v preklade znamená: Choďte za Jozefom“. Táto veta sa pôvodne vzťahovala na starozákonného Jozefa, ktorého faraón ustanovil za správcu nad obilím. „Ale keď začala aj egyptská krajina hladovať,  ľud volal k faraónovi o chlieb. Faraón však povedal: Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie! “ (Gen, 41;55) Časom sa táto rada preniesla aj na novozákonného Jozefa. Sv. Jozef tak na hore Butkov otvára bránu k ostatným svätým,  od evanjelistov,  cez stredovekých svätých, ako napríklad sv. Angelu Merici, učiteľov Cirkvi, napríklad sv. Jána od Kríža, až po nie tak dávno vyhlásených blahoslavených,  napr. bl. Zdenku Shellingovú. Čo je však na tomto mieste najkrajšie,  je kaplnka s názvom: Kaplnka pre Teba.  Návštevník preto nesmie ostať len pri obdive ľudí, ktorí dosiahli svätosť,  sám ju musí žiť v každodennosti s pomocou Panny, ktorá sa nazvala našou Matkou.

Bol to pre nás čas,  kedy sme mali možnosť prehĺbiť svoju vieru, ale takisto sa lepšie spoznať a vytvoriť tak jedno spoločenstvo.  Každá z nás prichádzala s inou potrebou, každá z nás prežívala niečo vo svojom srdci, a tak každú z nás mohla zaujať iná myšlienka,  iný svätý, no, čo sme mali spoločné, bola otvorenosť srdca na Boží hlas. 

Okrem duchovných chvíľ sme zažili aj veľa zábavy, napríklad keď dievčatá hrali cestou v aute na ukulele.  Dokonca vznikol cestou tam aj jeden rým, a to:
Posilnené šunkou, 
zdoláme aj horu Butkov
“.
Veru, tak sa aj stalo 😀

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Odkrytie Božieho pohľadu a umenie prázdnych rúk

Sestry uršulínky nedávno privítali sr. Veroniku Baráthovú, aby viedla duchovnú obnovu zameranú na identitu ženy a hľadanie Božieho pohľadu na každodenné situácie v zasvätenom živote. Sr. Veronika Baráthová, sa venovala téme “Žena v zasvätenom živote”, kde zdôraznila význam vzťahu s Ježišom a jeho premieňajúci vplyv na všetky ostatné vzťahy.

Čítať viac »

STRETNUTIE REHOĽNÍKOV O UMELEJ INTELIGENCII: AI GETTIN GREADY FOR THE AGE OF AI

V Bratislave sa uskutočnilo pútavé stretnutie rehoľníkov zorganizované sestrami uršulínkami, ktoré sa venovalo téme umelej inteligencie (AI). Viac ako 30 účastníkov sa zišlo, aby sa naučili viac o AI od Martina Krčka, experta na túto oblasť. Prednášky zahŕňali dôležité aspekty ako prečo je AI dôležitá, jej základné fungovanie a možnosti využitia.

Čítať viac »

Návšteva apoštolského nuncia

Uršulínsky kláštor bol prvým sídlom apoštolskej nunciatúry po vyhlásení vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Túto spätosť spojenú s príležitosťou oslavy sviatku Loretánskej Panny Márie v nedeľu 10.12.2023 sme využili k tomu, aby sme pozvali na návštevu súčasného apoštolského nuncia na Slovensku.

Čítať viac »

Uršulínka v slume

Sestra Kevina Ekal, OSU pracuje v druhom najväčšom slume na svete
Naše školy v Trnave spolu s komunitou sestier uršulínok sa rozhodli podporiť prácu sestry Keviny Ekal, OSU v Keni, Nairobi.
Vďaka štedrosti žiakov a rodičov, námahám učiteľov sa v misijnej aktivite „misijný koláč“ s podporou sestier podarilo vyzbierať 2000€ pre prácu sestry Keviny v slume.

Čítať viac »