Duchovná obnova v Bojničkách

Pannu Máriu z Lukášovho evanjelia sme mali možnosť spoznávať v dňoch 28. – 30. 4. 2023 v Bojničkách.

Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 12 mladých žien a tri sestry. Víkendom nás sprevádzal Jakub Garčár, SJ. Voviedol nás do stretnutia s Bohom tým, že sme sa pozreli na náš konkrétny životný príbeh a potom nám predstavil Pannu Máriu ako ženu viery. Ženu, ktorá aj keď nevedela, ako sa stane matkou Spasiteľa, dôverovala. Ženu, ktorá sa nebála pýtať a jej otázky boli prejavom viery (Lk 1, 34).

Tiež sme sa pozerali na Máriu, ktorá dovolila, aby sa stalo podľa Božieho plánu. Lebo kresťanstvo je o dôvere a o tom, či Bohu dovolíme, aby sa uskutočnil jeho plán. Kto sa Boha správne pýta, spolupracuje s ním a hľadá jeho vôľu (Lk 1, 38).

Márii sa skrytý Boh ukazuje prostredníctvom druhých. Najskôr to bol Gabriel, neskôr Alžbeta, pastieri, Simeon, dvanásť ročný Ježiš v chráme a Mária ich počúvala a zachovávala ich slová vo svojom srdci. Preto sme dostali pozvanie uvažovať nad tým, ako sa nám Boh zjavuje cez druhých.

Počas duchovnej obnovy nechýbalo ticho, modlitba, adorácia, zdieľanie, ale aj rozhovor, radosť, smiech, futbal, nátierky a osie hniezda 🙂

Ďakujeme Bohu za jeho prítomnosť medzi nami a pátrovi Jakubovi, za jeho slová.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Vďačnosť za probáciu

Keď sa zamyslím nad uplynulým polrokom života, tak sa v mojej hlave vynorí slovo vďačnosť. Čím je tento polrok taký jedinečný? Žijem v atypických podmienkach. Mám čas myslieť a tešiť sa. Študovať, obdivovať krásu, spoznávať, veľa načúvať a modliť sa. Nie všetko je celkom ideálne, ak by bolo, to by som už nebola na tomto svete. Trápim sa s angličtinou a vyjadrovanie mojich myšlienok, často filozoficko-psychologicko-etických, mi dá občas riadne zabrať.

Čítať viac »

Duchovná obnova v Bojničkách

Pannu Máriu v Lukášovom evanjeliu sme mali možnosť spoznávať v dňoch 28. – 30. 4. 2023 v Bojničkách.
Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 12 mladých žien a tri sestry. Víkendom nás sprevádzal Jakub Garčár, SJ.

Čítať viac »