Buďte navzájom spojené zväzkom lásky.
Vážte si jedna druhú, pomáhajte si,
znášajte sa v Ježišovi Kristovi.

ANGELA MERICI, POSLEDNÁ RADA

Slovenská provincia Rímskej únie Rádu sv. Uršule vznikla v roku 1933. V súčasnosti má 5 komunít so svojimi 59 členkami. Všetky komunity tvoria komunitu provincie pod vedením provinciálnej predstavenej, ktorej sídlo je v Bratislave.