Tu môžete napísať Vaše úmysly, v ktorých potrebujete pomoc v modlitbe.
Vaše úmysly zahŕňame do spoločnej aj osobnej modlitby.

Ďakujeme za Vašu dôveru.