Sv. Uršuľa

panna a mučenica, 3. storočie

sviatok 21.10.

Sv. Uršuľa je dnes veľmi málo známa osobnosť z 3. storočia. Podľa legendy, ktorá vznikla asi v 10. storočí, bola dcérou bretónskeho kráľa a tajne sa zasvätila Bohu. Pohanský kráľovič Etérius ju požiadal o ruku. Uršuľa si od neho žiadala tri roky na rozmyslenie a tiež chcela, aby prijal kresťanstvo. Počas tejto doby sa spolu sa spolu so svojimi spoločníčkami cvičila v čnosti viery. Pod vedením Uršule sa odvážne panny preplavili do Kolína nad Rýnom. Tam sa, údajne na základe nadprirodzeného vnuknutia, rozhodli putovať do Ríma. Loďou sa dopravili do Bazileja, odkiaľ putovali peši až do svätého mesta Ríma. Na spiatočnej ceste sa v Ríme k tomuto sprievodu pripojil Uršulin snúbenec, ktorý sa tam dal pokrstiť. Pri návrate do Anglicka sa dostali opäť až k mestu Kolín, kde ich prepadli, barbari. Všetky spoločníčky spolu s hrdinskou Uršuľou položili svoj život pri obrane svojej viery a čistoty. Takto mučenice stratili pozemský život, ale našli nebo.

Pohanský kráľ Anglicka odovzdáva
poslovi správu, ktorá obsahuje žiadosť
o ruku panny Uršule pre jeho syna Etéria.

Uršuľa so spoločníčkami pod dohľadom
 kráľa, kráľovnej Anglicka a princa Etéria
nastupujú do lode, aby sa vybrali na púť.

Pri odchode z Ríma Uršuľu sprevádzajú 
pápež, kardinál a arcibiskup, ktorí sa pripojili
k sprievodu panien na spiatočnej ceste.
 

V Kolíne bola celá výprava,
vrátane princa Etéria,​​
zavraždená barbarmi.

Prvé známe svedectvá o úcte k sv. Uršuli siahajú do 8. storočia, kedy už jestvovalo ofícium na počesť panien mučeníčok. Od 9. storočia možno sledovať prejavy tejto úcty v kalendároch, misáloch, litániách. Jestvovali osobitné Litánie k sv. Uršuli za šťastnú smrť. Z Kolína sa úcta k sv. Uršuli rozšírila do Španielska, Talianska, Dánka, Poľska a iných krajín, medzi ktorými nechýbalo ani Slovensko.

Svätá Angela Merici, zakladateľka uršulínok, ju dala svojim dcéram za patrónku práve pre jej lásku a zasvätenie sa Kristovi, odvahu, s akou obraňovala svoju čistotu aj za cenu života, a zápal, s ktorým viedla svoje spoločníčky k vytrvalosti a vernosti až do konca.

Meno Uršuľa má latinský pôvod a v preklade znamená malá medvedica. Sv. Uršuľa je patrónkou mesta Kolín, tkáčov, mládeže, učiteliek a vychovávateliek, univerzít vo Viedni, v Paríži a Coimbre, je vzývaná ako ochrankyňa manželstiev, chorých detí a patrónka dobrej smrti. Jej sviatok sa slávi 21. októbra.

V ikonografii je zobrazená s ochranným plášťom pod ktorým ukrýva spoločníčky, s korunou na hlave, so šípmi, s mučeníckou palmou, so zástavou s krížom alebo s loďou. Na podklade legiend o sv. Uršuli vzniklo množstvo výtvarných diel – zachovalo sa asi 25 cyklov z jej životopisu, namaľovaných od 14. do 16. storočia.