Rímsku úniu Rádu sv. Uršule tvorí 25 provincií a 3 skupiny závislé od generalátu, ktoré sa nachádzajú v 34 krajinách všetkých obývaných svetadielov. V súčasnosti má Rímska únia okolo 2000 členiek, ktoré žijú v 240 domoch.

Súčasnou generálnou predstavenou je sestra Cecilia Wang OSU, pochádzajúca z Taiwanu. Sídlo generálnej predstavenej matky spolu s jej radou je v Ríme v generálnom dome na Via Nomentana 236.