SV. MÁRIA OD VTELENIA

Uršulínka z Tours, mystička, autorka duchovných kníh a misionárka Kanady. Do Quebecu prišla 1. augusta 1639, aby tam založila prvý kláštor uršulínok v Amerike. Vynikajúca vychovávateľka a učiteľka, mala vplyv tak na francúzskych osadníkov ako aj na indiánov, stala sa všetkým pre všetkých v novovzniknutej kolónii. Jej početné listy posielané do Francúzska predstavujú dôležité dokumenty pre dejiny Kanady. J. B. Bossuetom (1627-1704) bola nazvaná “Teréziou Nového sveta”, Mária od Vtelenia je uctievaná v Kanade ako “Matka kanadskej cirkvi” aj ako “Matka otčiny”. Pápež Ján Pavol II. ju vyzdvihol do spoločenstva blahoslavených 22. 6. 1980. Pápež František ju vyhlásil za svätú 3. apríla 2014. Jej sviatok sa slávi 30. apríla.

SV. URŠUĽA LEDOCHOWSKA

Sv. Uršuľa Ledochowska sa narodila v roku 1865 ako Júlia Mária Ledóchovska v nábožnej katolíckej rodine. Do kláštora uršulínok v Krakove vstúpila ako 21-ročná. V roku 1907 začala pracovať s mládežou v Rusku. Po vyhnaní z Ruska pracovala v škandinávskych krajinách. V roku 1920 sa vrátila do Poľska a založila Kongregáciu sestier uršulínok Srdca Ježiša Umierajúceho, ktorá sa zameriava najmä na vychovávateľskú prácu. Počas celého života sa vyznačovala apoštolskou horlivosťou a duševnou pohodou. Zomrela v Ríme 29. mája 1939. V 1983 roku ju pápež Ján Pavol II. blahorečil a v roku 2003 vyhlásil za svätú. Jej sviatok sa slávi 29. mája.

BL. BLANDÍNA MERTEN

Narodila sa v Düppenweiler v trevirskej diecéze. Vďaka príkladu rodičov si z domu odniesla hlbokú vieru. V dvadsiatom roku života bola vynikajúcou učiteľkou a príkladnou kresťankou, vyznačujúcou sa hlbokou pokorou a láskou, ktorú prejavovala deťom, zvlášť najbiednejším. V roku 1908 vstúpila do rehole uršulínok v Calvarienberg-Ahrweiler. Celkom oddaná Bohu a ľuďom sa usilovala spájať výchovu a učenie mládeže s hlbokým životom modlitby. Po ťažkej chorobe pľúc trvajúcej niekoľko rokov zomrela 18. mája 1918 v uršulínskom kláštore v Trevire. V duchovnom živote bl. Blandína praktizovala podobne ako sv. Terézia od Dieťaťa Ježiš „malú cestu“. Pápež Ján Pavol II. ju 1. novembra 1987 vyhlásil za blahoslavenú. Jej sviatok sa slávi 18. mája

BL. KLEMENSA STAZSEWSKA

13. júna 1999 vo Varšave pápež Ján Pavol II blahorečil 108 mučeníkov z obdobia druhej svetovej vojny. Medzi nimi bola aj blahoslavená Klemensa / Helena / Staszewska od Ježiša Ukrižovaného, uršulínka Rímskej Únie Rádu sv. Uršule. Narodila sa v roku 1890 v Złoczewie blízko Kalisza v mnohodetnej rodine. Bola učiteľkou a venovala sa spoločenským prácam a po smrti rodičov vychovávala mladších súrodencov. Vo veku 30 rokov vstúpila do Rímskej Únie Rádu Sv. Uršule, kde žila 22 rokov. Mala pred sebou jasný ciel: Byť svätou uršulínkou. Žiť s Ježišom a v Ježišovi. Mala mnohé poslania tak v reholi ako aj vo vychovávateľskom poslaní. V ťažkom období vojny bola predstavenou v kláštore v Rokicinach Podhalańskich, veľa pomáhala chudobným, raneným, utečencom a židom. Bola uväznená gestapom 26. januára a zomrela v Osvienčime 27. júla 1943. V koncentračnom tábore bola apoštolkou lásky, pokoja a človekom plniacim Božiu vôľu. Jej sviatok slávime 12. júna.

BL. TERÉZIA ALŽBETA

A SPOLOČNÍČKY

Medzi najkrvavejšími udalosťami francúzskej revolúcie majú významné miesto popravy v Orange, ktorým v priebehu šiestich týždňov padlo za obeť 332 ľudí. V júli 1794 popravili gilotínou aj 32 rehoľníčok, z toho 16 uršulínok. Neochvejne apoštolovali medzi spoluväzňami odsúdenými na smrť podobne ako ony. V kronike rehole je zaznamenané, že: „väzenie premenili v druh chrámu, kde chválili Boha a spoločne ukazovali jeho nekonečné milosrdenstvo svojím spoločníkom a spoluväzňom“. Pápež Pius XI. ich 10. mája 1925 vyhlásil za blahoslavené. Ich sviatok slávime 9. júla.

BL. KLOTILDA ANGELA

A SPOLOČNÍČKY

Hoci v októbri roku 1794 vo Francúzsku už nevládol revolučný teror, prenasledovanie Cirkvi neustávalo. Medzi 17. a 23. októbrom bolo spomedzi uršulínok, väznených vo Valenciennes, 11 sestier popravených gilotínou, lebo učili katolícke náboženstvo. Pápež Benedikt XV. ich 13. júla 1920 vyhlásil za blahoslavené. Sú to: Bl. Klotilda Angela Paillot,​ ​bl. Natália Vanot,​ ​bl. Laurentína Prin,​ ​bl. Mária Uršuľa Bourla,​ ​bl. Mária Alojzia Ducret,​ ​bl. Augustína Desjardins,​ ​bl. Jozefína Leroux,​ ​bl. Školastika Leroux,​ ​bl. Anna Mária Erraux,​ ​Bl. Františka Lacroix,​ ​bl. Kordula Barré. Ich sviatok slávime 23. októbra

SR. STANISLAVA ERNSTOVÁ

URŠULÍNKA V POVESTI SVÄTOSTI

Narodila sa v Hlohovci 6. januára 1891. Pri krste dostala meno Mária. Pochádzala z mnohodetnej rodiny ako najstaršia zo žijúcich súrodencov. Odmala ju Boh obdaril hlbokou a vrúcnou vierou, ktorú s láskou prijala a usilovne rozvíjala. Keď mala 16 rokov, vstúpila k sestrám uršulínkam. Bola nadšenou vychovávateľkou a učiteľkou. Prešla rôznymi úlohami, od majsterky noviciek cez predstavenú konventu po provinciálnu predstavenú. V roku 1950 ju zastihlo povestné zabratie rehoľníkov. Prešla niekoľkými internačnými tábormi, i väzením. Túžila založiť duchovné spoločenstvo, ktoré by sa usilovalo o väčšiu úctu a lásku ku Kristovi Veľkňazovi a Jeho Božskému Srdcu. Zomrela v Bílé Vodě v Čechách 16. marca 1968 v chýre svätosti. 40 rokov po jej smrti, v roku 2008 vzniká dielo Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca. Jeho členovia, ktorých je dnes takmer 4 000, žijú pod heslom „Rob si so mnou Pane, čo chceš!“