ERB

RÍMSKEJ ÚNIE RÁDU SV. URŠULE

Vľavo jasnomodré nebo symbolizuje jednoduchosť a otvorenosť sv. Angely. Oheň lásky obklopuje znaky umučenia a iniciály Ježiša a Márie pretkávané svätožiarou.

Nad tým v azúrovo modrej večnosti kvitnú tri ľalie: panenstvo, materstvo a láska k blížnemu (vľúdnosť a milosrdenstvo).

Vpravo oproti jasnej striebornej letnej oblohe je vavrín hlboko zakorenený v zelenej Božej hore. Je symbolom slávy a nesmrteľnosti, ktorý nám evokuje Uršuľu (Laurus – anagram sv. Uršule).

Nad tým sa v zlatej farbe lásky vyníma biela holubica – Duch Svätý – láska Otca a Syna, prikrýva svojím tieňom vetvy vavrína rozprestierajúce sa po celom svete, aby z nich urobil nositeľov života.

KRÍŽ

RÍMSKEJ ÚNIE RÁDU SV. URŠULE

Každá uršulínka Rímskej únie dostala tento kríž v roku 1966. Pochádza z ateliérov sv. Františka z Paríža a bol narysovaný neznámym umelcom, ktorý však hľadal Boha. Naskicoval ho v roku 1940, keď bol v koncentračnom tábore počas 2. svetovej vojny. Krátko na to zomrel. 

Spomedzi projektov rôznych umelcov generálna rada uršulínok na Zelený štvrtok roku 1966 vybrala práve tento kríž, ktorý predstavuje osláveného Krista, ktorého postoj hlbokého pokoja vyjadruje šťastie zo splnenia Otcovej vôle. Kristus pokrýva svet a ochraňuje ho svojou obetou. Ľudské utrpenia sú zahladené jeho smrťou a zmŕtvychvstaním. Vykúpenie je prehlásené, potvrdené. Kríž je symbol, ktorý spája človeka, ktorým bol Kristus, s Božím Synom. Výzor tváre Krista na tomto kríži je plný pokoja; ľudský pokoj zo smrti sa zjednocuje s majestátnosťou najvyššieho Veľkňaza, večného Kráľa. Prejav tváre je zámerne nepresný, matný, ľudský výzor je zahalený, aby sa tak spojil s Božím výzorom.

ZNAK

URŠULÍNSKYCH ŠKôL

Slovo „Serviam“ je motto všetkých uršulínskych škôl na celom svete. Pochádza z latinčiny a znamená “Budem slúžiť” Bohu a ľuďom a zahŕňa cnosť oddanosti, sebaobetovania a lásku k blížnemu. Naplnením motta je služba tvojej rodine, farnosti, škole a prostrediu, kde žiješ.

Sedem hviezd predstavuje súhvezdie Malej medvedice poukazujúce na Polárku, hviezdu, ktorá ukazuje pútnikom cestu. Zároveň pripomína sv. Uršuľu, patrónku mládeže, vzdelávania a výchovy, ktorá nás pozýva spraviť všetko preto, aby sme dosiahli našu Polárku, ktorou je Ježiš Kristus. Hviezdy na oblohe lákajú k najvyššiemu úsiliu slúžiť, hovoria nám o výškach, ku ktorým majú vzlietnuť naše ideály. Kríž je symbolom kresťanskej viery, na základe ktorej je postavený ideál služby ako verejné svedectvo oddanosti Bohu. Volá nás, aby sme boli verní učeniu a zásadám Ježiša Krista. Zelená farba znaku znamená životnú silu a rast. 

Znak Serviam sa tak stal poznávacím znakom všetkých uršulínskych žiakov po celom svete, symbolom ich spolupatričnosti a vyjadrením jednoty ducha a srdca, ktorá charakterizuje žiakov všetkých uršulínskych škôl.