KOSTOL
loretánskej panny márie

Kostol Loretánskej Panny Márie je renesančná sakrálna stavba rehole uršulínok v Bratislave, v okrese Bratislava I. Jednoloďovú stavbu v renesančnom štýle postavili v rokoch 1659 – 1663 tesne pri mestských hradbách bratislavskí protestanti. Užívali ju však pomerne krátko (do roku 1670), pretože po odhalení Vešeléniho sprisahania kostol protestantom odňali a v roku 1672 ho pridelili uršulínkam. Tie ho zasvätili Loretánskej Panne Márii. V roku 1683 strecha zhorela a novú strechu, už v barokovom štýle s cibuľovitým tvarom, pokryli medeným plechom. Interiéru dominuje neskorobarokový polychrómovaný hlavný oltár z 18. storočia. V strede sa nachádza socha čiernej Panny Márie. Sochu Loretánskej Panny Márie daroval uršulínkam v roku 1684 arcibiskup Leopold Kollonich. Oltár je doplnený sochami sv. Barbory, sv. Uršuly, sv. Kataríny a sv. Agnesy a bočné oltáre zobrazujú sv. Annu a sv. Augustína. Kazateľnicu zdobia sochy Mojžiša a starozákonného veľkňaza Arona a baldachým so sochou sv. Michala archanjela. Na stavbu kostola nadväzuje budova kláštora uršulínok. Významnou udalosťou novodobých dejín kostola bola prítomnosť sv. otca Jána Pavla II., ktorý sa v ňom modlil ruženec počas svojej druhej návštevy na Slovensku 2. júla 1995. (zdroj)

KOSTOL
SVäTEJ ANNY

Základný kameň kostola posvätil arcibiskup Imrich Esterházi roku 1729. Konsekrácia kostola bola roku 1805. Na stavbu tohto jednoloďového kostola nadväzuje kláštor sestier uršulínok. Klenbu svätyne zdobí maľba štyroch evanjelistov. Hlavný klasicistický oltár a oltárna maľba zobrazujúca sv. Annu je dielom maliara Jozefa Zanussiho z roku 1789. Na pravej strane kostola sa nachádza bočný oltár Panny Márie prenesený z niekdajšej jezuitskej univerzity. Pod oltárom v zdobenej cínovej truhle sú pozostatky troch svätých košických mučeníkov: Marka Križina, Štefana Pongráca, Melichara Grodeckého. Pod chórom sa nachádza oltár z 18. storočia zasvätený Panne Márii Mariacelskej. Socha Panne Márie je kópiou zázračnej sochy v rakúskom Mariazelli. Na ľavej strane je baroková kazateľnica z konca 18. storočia. Pod kostolom sa nachádza krypta sestier uršulínok. Roku 1950 bola činnosť sestier uršulínok prerušená komunistickým režimom. Po páde komunizmu sestry obnovili svoju činnosť na školách a prevzali aj správu kostola.

KOSTOL
SVäTÉHO MICHALA ARCHANJELA

Kostol sv. Michala archanjela svojou veľkosťou patrí medzi najmenšie kostoly nachádzajúce sa v Košiciach. Napriek tomu jeho vnútorná  “teplá” výzdoba ho zaraďuje medzi najútulnejšie. Tento kostolík bol vystavaný v 16. storočí protestantmi. Ale postupom času a podľa toho kto v danom období nad mestom vládol, postupne menil svojich držiteľov. Od užívania protestantmi prechádzal do užívania katolíkmi. Vznikol v období, ktoré je poznačené túžbou po „slobode“; nielen túžbou po vymanení sa spod vplyvu Habsburgovcov, ale aj v Cirkvi spod vplyvu pápeža. Výstavba kostola sa uskutočňovala v rokoch 1652 – 1655. Dokončený bol v roku 1663. K uršulínkam sa natrvalo dostal v roku 1731. Dovtedy prechádzal z rúk do rúk, raz k protestantom inokedy ku katolíkom (1673, 1698, 1682, 1706, 1711). 

V súčasnosti kostol spadá pod správu farnosti sv. Alžbety v Košiciach.