PROVINCIALÁT
sestier uršulínok

Uršulínska 3
812 04 Bratislava
✆ 02/5443 48 30
✉ ursulinky.prov@gmail.com

KOMUNITA
sestier uršulínok
BRATISLAVA

Uršulínska 3
811 01 Bratislava
✆ 02/5443 46 96
✉ ursulinky.ba@gmail.com

KOMUNITA
sestier uršulínok
TRNAVA

Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava
✆ 0944774569
✉ osu.trnava@gmail.com

KOMUNITA
sestier uršulínok
SUCHÁ
NAD PARNOU

Ružová dolina 552
919 01 Suchá nad Parnou
✆ 0949 408 143
✉ margitaosu@gmail.com

KOMUNITA
sestier uršulínok
KOŠICE

Hlavná 66
040 01 Košice
✆ 055/622 36 32
✉ ursulinky.ke@gmail.com