Odkrytie Božieho pohľadu a umenie prázdnych rúk

Sestry uršulínky nedávno privítali sr. Veroniku Baráthovú, aby viedla duchovnú obnovu zameranú na identitu ženy a hľadanie Božieho pohľadu na každodenné situácie v zasvätenom živote. Sr. Veronika Baráthová, sa venovala téme “Žena v zasvätenom živote”, kde zdôraznila význam vzťahu s Ježišom a jeho premieňajúci vplyv na všetky ostatné vzťahy.
 
V jej prednáške sa dôrazne hovorilo o tom, že vnímanie každodenných situácií Božím pohľadom môže hlboko ovplyvniť náš život. 
 
Jednou z dôležitých myšlienok, ktoré sr. Veronika zdieľala, bola myšlienka o “umení prázdnych rúk”. Táto myšlienka nás vyzýva, aby sme sa otvorili prítomnosti Boha a dovoľovali mu, aby skrze nás konal, bez toho aby sme očakávali uznanie alebo odmenu. “Láska s Kristom nemôže byť neplodná,” zdôraznila sr. Veronika, poukazujúc na to, že v našom srdci, naplnenom Kristovou láskou, sa rodí ovocie pre svet.
 
Sr. Veronika čerpala najmä zo sv. Písma, ale aj z cirkevných dokumentov, či z vlastných skúseností. Hovorila aj o tom, ako žiť dobro v skrytosti, ako byť duchovnou matkou a ako správne sprevádzať iných v duchovnom živote. Podľa nej sa žena stáva matkou v takej miere, v akej je otvorená pre ľudí. Táto myšlienka nás povzbudzuje, aby sme boli otvorené voči všetkým, s kým sa stretávame, a v modlitbe ich prinášali ku Kristovi.
 
Duchovná obnova, ktorú viedla sr. Veronika Baráthová, bola hlbokou a obohacujúcou skúsenosťou pre všetky prítomné sestry uršulínky. Táto udalosť nám pripomenula dôležitosť hľadania a udržiavania spojenia s Bohom, ktoré nás vždy vedie k životu, radosti a pravej slobode.
postulantka Inka

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Odkrytie Božieho pohľadu a umenie prázdnych rúk

Sestry uršulínky nedávno privítali sr. Veroniku Baráthovú, aby viedla duchovnú obnovu zameranú na identitu ženy a hľadanie Božieho pohľadu na každodenné situácie v zasvätenom živote. Sr. Veronika Baráthová, sa venovala téme “Žena v zasvätenom živote”, kde zdôraznila význam vzťahu s Ježišom a jeho premieňajúci vplyv na všetky ostatné vzťahy.

Čítať viac »

STRETNUTIE REHOĽNÍKOV O UMELEJ INTELIGENCII: AI GETTIN GREADY FOR THE AGE OF AI

V Bratislave sa uskutočnilo pútavé stretnutie rehoľníkov zorganizované sestrami uršulínkami, ktoré sa venovalo téme umelej inteligencie (AI). Viac ako 30 účastníkov sa zišlo, aby sa naučili viac o AI od Martina Krčka, experta na túto oblasť. Prednášky zahŕňali dôležité aspekty ako prečo je AI dôležitá, jej základné fungovanie a možnosti využitia.

Čítať viac »

Návšteva apoštolského nuncia

Uršulínsky kláštor bol prvým sídlom apoštolskej nunciatúry po vyhlásení vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Túto spätosť spojenú s príležitosťou oslavy sviatku Loretánskej Panny Márie v nedeľu 10.12.2023 sme využili k tomu, aby sme pozvali na návštevu súčasného apoštolského nuncia na Slovensku.

Čítať viac »