STRETNUTIE REHOĽNÍKOV O UMELEJ INTELIGENCII: AI GETTIN GREADY FOR THE AGE OF AI

V Bratislave sa nedávno uskutočnilo veľmi pútavé stretnutie, ktoré sa zameriavalo na jednu z najaktívnejších oblastí súčasného technologického vývoja – umelej inteligencii (AI). Organizovali ho sestry uršulínky a zúčastnilo sa ho viac ako 30 rehoľníkov z rôznych spoločenstiev. Toto podujatie, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2024, malo jedinečnú príležitosť privítať ako hosťa Martina Krčka z Brna, experta na AI.

Martin Krček viedol sériu pútavých prednášok, ktoré pokryli široké spektrum tém z oblasti AI. Začal základmi, zdôrazňujúc závažnosť pochopenia toho, prečo je AI dôležitá v súčasnom svete. Následne poskytol úvod do AI, kde sa venoval definíciám, histórii a aktuálnym trendom v oblasti.

Po tomto úvode nasledoval pohľad na základné fungovanie AI, kde účastníci mohli získať hlbší vhľad do toho, ako procesy AI fungujú a ako sa vyvíjajú v súčasnej dobe. Ďalej boli predstavené rôzne nástroje AI, ktoré sú špeciálne navrhnuté na spracovanie textu. Tieto nástroje poskytujú širokú paletu funkcií, od analýzy sentimentu až po strojové preklady, čo posilňuje schopnosti komunikácie a analýzy textov.

Jedným z kľúčových bodov prednášky boli aj rôzne možnosti, ktoré ponúka umelá inteligencia. Účastníci sa dozvedeli o rôznych aplikáciách AI v rôznych odvetviach a oblastiach života, čo im umožnilo vidieť jej potenciál v mnohých aspektoch ľudskej činnosti.

Okrem technických aspektov boli na prednáškach otvorené aj otázky týkajúce sa etiky a bezpečnosti v kontexte AI. Diskutovalo sa o výzvach spojených s bojom proti falošným správam a o tom, ako AI môže byť využitá na zlepšenie bezpečnosti a overovania pravdivosti informácií.

Týmto spôsobom boli prednášky pestré a zaujímavé, ponúkajúc účastníkom nielen technické informácie, ale aj reflexiu nad etickými aspektmi AI a jej vplyvom na spoločnosť ako celok.

Napriek hustému programu si účastníci našli čas aj na neformálne rozhovory a výmenu názorov počas prestávky. Diskutovali o svojich skúsenostiach s AI a zdieľali nápady, ako by mohli tieto technológie pozitívne ovplyvniť ich komunity a apoštolát.

Celé stretnutie bolo nabité radostnou atmosférou, ktorá ukázala, že rehoľníci vidia v AI značný potenciál objavovať nové možnosti a využívať ich v snahe o ľudské dobro. Je však dôležité poznamenať, že pri využívaní funkcií AI je nevyhnutné rozlišovať a byť si vedomý ich možných rizík.

Tento článok bol s minimálnymi úpravami vytvorený pomocou umelej inteligencie.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Odkrytie Božieho pohľadu a umenie prázdnych rúk

Sestry uršulínky nedávno privítali sr. Veroniku Baráthovú, aby viedla duchovnú obnovu zameranú na identitu ženy a hľadanie Božieho pohľadu na každodenné situácie v zasvätenom živote. Sr. Veronika Baráthová, sa venovala téme “Žena v zasvätenom živote”, kde zdôraznila význam vzťahu s Ježišom a jeho premieňajúci vplyv na všetky ostatné vzťahy.

Čítať viac »

STRETNUTIE REHOĽNÍKOV O UMELEJ INTELIGENCII: AI GETTIN GREADY FOR THE AGE OF AI

V Bratislave sa uskutočnilo pútavé stretnutie rehoľníkov zorganizované sestrami uršulínkami, ktoré sa venovalo téme umelej inteligencie (AI). Viac ako 30 účastníkov sa zišlo, aby sa naučili viac o AI od Martina Krčka, experta na túto oblasť. Prednášky zahŕňali dôležité aspekty ako prečo je AI dôležitá, jej základné fungovanie a možnosti využitia.

Čítať viac »

Návšteva apoštolského nuncia

Uršulínsky kláštor bol prvým sídlom apoštolskej nunciatúry po vyhlásení vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Túto spätosť spojenú s príležitosťou oslavy sviatku Loretánskej Panny Márie v nedeľu 10.12.2023 sme využili k tomu, aby sme pozvali na návštevu súčasného apoštolského nuncia na Slovensku.

Čítať viac »

Uršulínka v slume

Sestra Kevina Ekal, OSU pracuje v druhom najväčšom slume na svete
Naše školy v Trnave spolu s komunitou sestier uršulínok sa rozhodli podporiť prácu sestry Keviny Ekal, OSU v Keni, Nairobi.
Vďaka štedrosti žiakov a rodičov, námahám učiteľov sa v misijnej aktivite „misijný koláč“ s podporou sestier podarilo vyzbierať 2000€ pre prácu sestry Keviny v slume.

Čítať viac »