Návšteva apoštolského nuncia

Uršulínsky kláštor bol prvým sídlom apoštolskej nunciatúry po vyhlásení vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993.

Túto spätosť spojenú s príležitosťou oslavy  sviatku Loretánskej Panny Márie v nedeľu 10.12.2023 sme využili k tomu, aby sme pozvali na návštevu súčasného apoštolského  nuncia na Slovensku. Aké bolo naše prekvapenie, keď otec nuncius Mons. Nicola Girasoli  na začiatku sv. omše povedal, že on v tomto kláštore bol už v roku 1994, kedy prišiel na pozvanie prvého nuncia Mons. Luigiho Dossenu spolu s maďarským nunciom. Prejavil veľkú radosť,  že po 29 rokoch znova môže navštíviť tieto miesta.

Pri homílii  zdôraznil rozdiel medzi ľudskou nádejou spojenou s optimizmom a kresťanskou nádejou, ktorá pozerá na cieľ, na druhý príchod Ježiša Krista. Môžeme sa učiť od troch postáv, ktoré sú osobitne späté s adventom, a to je prorok Izaiáš, Ján Krstiteľ a Panna Mária.

Po sv. omši otec nuncius ako Mikuláš (Nicola) rozdal deťom darčeky. Nasledovala krátka prezentácia o Loretánskej Panne Márii, ktorá je úzko spätá s históriou sestier uršulínok v Bratislave.

Pri spoločnom obede v srdečnom rozhovore sme mohli vnímať, ako veľmi mu leží na srdci potreba vychádzania, o ktorej hovorí pápež František. Byť medzi ľuďmi, rozprávať sa s nimi, mať záujem o nich samých, nielen o to, čo robia. Pri téme o rehoľnom živote nám poukázal na skutočnosť, že je potrebné viac sa starať o spoločenstvo ako o inštitúciu. Dnes sú mnohé inštitúcie v kríze a mladí nemajú o ne záujem. Kedysi bol rehoľný život ako priamka – noviciát, dočasné sľuby, večné sľuby. Dnes je to skôr cyklické. Noviciát je spojený so slovom  „Amen“, obdobie prvých sľubov s radostným „Aleluja“ a večná profesia napokon s „Hosana“. Tieto slová so svojím hlbokým kontextom sa môžu v našom živote opakovať. Preto sa aj my dnes môžeme pýtať: kde som ja dnes?

Boh Vás žehnaj, otec nuncius, a nech Vám odmení povzbudenie, ktoré ste nám priniesli do nášho spoločenstva rodín pri sv. omši za účasti detí, i našej rehoľnej komunity.

Sr. Miriam Latáková, OSU

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

STRETNUTIE REHOĽNÍKOV O UMELEJ INTELIGENCII: AI GETTIN GREADY FOR THE AGE OF AI

V Bratislave sa uskutočnilo pútavé stretnutie rehoľníkov zorganizované sestrami uršulínkami, ktoré sa venovalo téme umelej inteligencie (AI). Viac ako 30 účastníkov sa zišlo, aby sa naučili viac o AI od Martina Krčka, experta na túto oblasť. Prednášky zahŕňali dôležité aspekty ako prečo je AI dôležitá, jej základné fungovanie a možnosti využitia.

Čítať viac »

Návšteva apoštolského nuncia

Uršulínsky kláštor bol prvým sídlom apoštolskej nunciatúry po vyhlásení vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Túto spätosť spojenú s príležitosťou oslavy sviatku Loretánskej Panny Márie v nedeľu 10.12.2023 sme využili k tomu, aby sme pozvali na návštevu súčasného apoštolského nuncia na Slovensku.

Čítať viac »

Uršulínka v slume

Sestra Kevina Ekal, OSU pracuje v druhom najväčšom slume na svete
Naše školy v Trnave spolu s komunitou sestier uršulínok sa rozhodli podporiť prácu sestry Keviny Ekal, OSU v Keni, Nairobi.
Vďaka štedrosti žiakov a rodičov, námahám učiteľov sa v misijnej aktivite „misijný koláč“ s podporou sestier podarilo vyzbierať 2000€ pre prácu sestry Keviny v slume.

Čítať viac »