325 rokov so sestrami uršulínkami v košiciach

Píše sa rok 1698. Do niekdajšieho hlavného mesta horného Uhorska – Košíc prichádzajú  sestry na pozvanie jágerského biskupa Juraja Fénessyho. Sestry prišli s poslaním venovať sa výchove a vzdelávaniu dievčenskej mládeži.

Dnes si spomíname na túto udalosť s hrdosťou a vďakou za ich odvahu a vernosť povolania. 325 rokov sa v Košiciach duch sv. Angely nezastavil a neprestal dýchať.

Nechceli sme tento vzácny okamih prežívať iba v našom uršulínskom kruhu. Túžili sme sa podeliť s našou spiritualitou a charizmou so spoločenstvami zasväteného života, ktoré v Košiciach pôsobia. Žijeme v období významnej synody, ktorá pozýva viac komunikovať a spolupracovať aj na úrovni partikulárnej Cirkvi. Využili sme túto príležitosť  na to, aby sme sa na chvíľu zastavili, zaspomínali si, vzájomne sa spoznali a povzbudili v spoločenstve iných zasvätených žien, mužov a laikov.

Usporiadali sme konferenciu s názvom Spiritualita zasvätených žien. V úvode konferencie sa nám všetkým prihovorila sr. Mária Rita, provinciálna predstavená sestier uršulínok. Predstavila nám históriu príchodu sestier z Bratislavy do Košíc. Z kroniky sestier košickej komunity citovala zamyslenia, pri ktorých sme sa dozvedeli, že sa sestry z poslušnosti vybrali na neznámu cestu života a služby. Výňatok z kroniky znie: „Je pravda, že naše sestry predstavené rozhodli o našej budúcnosti, ale kto nás obdaril touto veľkou milosťou, že ochotne poslúchajúc zanechali sme istotu pre neistotu? Sviatostný Ježiš bude aj naďalej silou našej viery, prameňom našej nádeje a lásky. V blízkosti Najsvätejšieho Srdca, v tabernákulu žijúceho Bohočloveka, premení sa aj naša duša na cibórium, na obetný kalich, čo nosí v sebe Ježiša a bude ho dávať mestu Košice. Áno, z cibória Božej prozreteľnosti budeme vychovávať pre nebo.“

Prednáška Prorocké a materské poslanie ženy v podaní ThLic. sr. Veroniky Barátovej nás pozvala k službe proroctva. „Byť prorokmi, to znamená vynášať Boha do života všade tam, kde sme… Nech by nás to stálo čokoľvek. Prorok nemá strach, on nemá čo stratiť.“

ThDr. Štefan Novotný PhD., rektor kňazského seminára v Košiciach, nás obohatil témou Ženy medzi odmietnutím a prijatím – biblické výzvy pre súčasnosť.

Súčasťou konferencie bolo aj otvorenie výstavy s názvom Ženské rehole v Košiciach. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko PhD. otvoril túto výstavu historickým pohľadom a prehľadom charizmy a poslania ženských reholí v Košiciach. Po tejto prednáške sme sa všetci presunuli do átria Teologickej fakulty, kde boli pripravené roll-upy jednotlivých ženských reholí pôsobiacich v meste. Bohatstvo fotografií, príbehov zviditeľnených na roll-upoch nám spestrili sakrálne spevy členov Zboru sv. Cecílie.

Tiež sa nám prihovorila námestníčka primátora mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová. Poďakovala sestrám za ich svedectvo, prínos pre mesto v oblasti vzdelávania a formovania mladých ľudí.

Slávenie pokračovalo svätou omšou v Kostole sv. Michala archanjela (uršulínsky kostol). Mons. Peter Holec, hlavný celebrant, sa v úvode prihovoril osobným svedectvom, skúsenosťou, keďže sestry uršulínky pozná už 47 rokov. Slávenie sv. omše obohatil spev zboru Angelus, ktorý je súčasťou rodinného spoločenstva pri tomto kostole.

Po sv. omši  sme sa celé spoločenstvo kňazov, rehoľníkov a laikov pomodlili večerné chvály, pri ktorých sme ďakovali za všetkých a všetko, čo sa žilo 325 rokov, čo sa žije a bude žiť aj v budúcnosti.

Spoločné agapé zavŕšilo slávnostný deň. S túžbou žiť vo vernosti charizmu sv. Angely, proroctvo a materstvo podľa príkladu biblických žien sa chceme zobúdzať do každého nového rána.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Uršulínka v slume

Sestra Kevina Ekal, OSU pracuje v druhom najväčšom slume na svete
Naše školy v Trnave spolu s komunitou sestier uršulínok sa rozhodli podporiť prácu sestry Keviny Ekal, OSU v Keni, Nairobi.
Vďaka štedrosti žiakov a rodičov, námahám učiteľov sa v misijnej aktivite „misijný koláč“ s podporou sestier podarilo vyzbierať 2000€ pre prácu sestry Keviny v slume.

Čítať viac »

Svetové dni mládeže – Lisabon 2023

Dobrodružstvo začína. Aj týmito slovami by sme mohli začať naše zážitky zo Svetových dní mládeže v Lisabone 2023.
Našu skupinu Ursulines Youth Slovakia, teda slovenskú uršulínsku mládež, tvorilo s rôznymi obmenami dovedna 47 členov. A aj vďaka podpore našich sestier a mnohých darcov, sme sa v takomto hojnom počte mohli vydať na našu púť.

Čítať viac »

Rím – Brescia – Desenzano

V utorok večer, netušiac, čo nás všetko čaká, sme sa stretli celá pútnická skupinka v bratislavskom kláštore, aby sme hneď v skorých ranných hodinách mohli odísť do Ríma. Symbolika sa nezaprela hneď na začiatku. Na túto púť sa prihlásilo presne jedenásť dievčat. Presne toľko spoločníčok zobrala so sebou sv. Uršuľa na jej púť. Sprevádzali nás štyri sestry a páter Jakub Garčár (SJ).

Čítať viac »

Vďačnosť za probáciu

Keď sa zamyslím nad uplynulým polrokom života, tak sa v mojej hlave vynorí slovo vďačnosť. Čím je tento polrok taký jedinečný? Žijem v atypických podmienkach. Mám čas myslieť a tešiť sa. Študovať, obdivovať krásu, spoznávať, veľa načúvať a modliť sa. Nie všetko je celkom ideálne, ak by bolo, to by som už nebola na tomto svete. Trápim sa s angličtinou a vyjadrovanie mojich myšlienok, často filozoficko-psychologicko-etických, mi dá občas riadne zabrať.

Čítať viac »

Duchovná obnova v Bojničkách

Pannu Máriu v Lukášovom evanjeliu sme mali možnosť spoznávať v dňoch 28. – 30. 4. 2023 v Bojničkách.
Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 12 mladých žien a tri sestry. Víkendom nás sprevádzal Jakub Garčár, SJ.

Čítať viac »